ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 37

РЕШЕНИЕ НОМЕР 37
София, 8 май 2005 г.

ОТНОСНО: регистрация на Партия на свободните демократи - ПСД за участие в изборите за 40-о Народно събрание

Постъпило е заявление от Партия на свободните демократи, подписано от Антоний Василев Стойчев, упълномощен от представляващия партията Крум Христов Дуков с пълномощно от 24.04.2005 г., заверено от нотариус номер 1844 Р. Богданова от Стара Загора. Заявлението е заведено под номер 4 от 3.05.2005 г. в регистъра на ЦИК и към него са приложени:

1. Заверен препис от решението на СГС от 19.04.1990 г. по ф.д. номер 2304/1990 г. за регистрацията на ПСД.

2. Заверено от партията копие от "Държавен вестник", бр. 33 от 24.04.1990 г.

3. Удостоверение от 27.04.2005 г. издадено от СГС, фирмено отделение, по ф.д. номер 2304/1990 г. за актуалното състояние напартията.

4. Удостоверение от 28.04.2005 г. от Сметната палата за внесени финансови отчети за предишните три години.

5. Образец от печата на партията.

6. Образци от подписите на представляващите партията Антоний Василев Стойчев.

7. Вносна бележка от 3.05.2005 г. от БНБ за внесен изборен безлихвен депозит по чл. 49а от ЗИНП.

8. Пълномощно от 29.04.2005 г., заверено от нотариус номер 1844 Р. Богданова - Стара Загора.

9. Списък по чл. 50, ал. 3, т. 6 от ЗИНП, съдържащ трите имена, ЕГН и подписите на над 5000 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията. Налице е заявление за начина на изписване на наименованието на партията върху бюлетината. Централната избирателна комисия, след като разгледа представеното заявление, приложенията към него и извърши проверка на подписката по чл. 50, ал. 3, т. 6 от ЗИНП (протоколиномер 3 от 3.05.2005 г. и номер 13 от 8.05.2005 г. на ГД "ГРАО") констатира, че са налице всички изисквания на чл. 50, ал. 2 и 3 от ЗИНП за регистрацията на Партия на свободните демократи - ПСД за участие в изборите за народни представители за 40-о Народно събрание на 25 юни 2005 г. С оглед на изложеното и на основание чл. 23, ал. 1, т. 6 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

РЕШИ:
Регистрира за участие в изборите за народни представители на 25 юни 2005 г. политическа партия Партия на свободните демократи - ПСД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 31  извършване на промени в регистрираните кандидатски листи
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 32  регистрация на коалиция с наименование "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ - БСП, ПБС, ПД - Социалдемократи, ДСХ, П. "Рома", КПБ, БЗНС - Ал. Стамболийски, ЗПБ
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 33  изменение на Решение номер 11 от 25.04.2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 34  регистрация на политическа партия Национално движение Симеон Втори (НДСВ) за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 35  регистрация на политическа партия "Демократи за силна България" за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 36  регистрация на коалиция с наименование "ОДС - СДС, Демократическа партия, Движение "Гергьовден", БЗНС, НС - БЗНС, ДРОМ"за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 37  регистрация на Партия на свободните демократи - ПСД за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 38  регистрация на Народняшка земеделска партия "Никола Петков" за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 39  регистрация на коалиция с наименование Съюз на свободните демократи, БЗНС - Народен съюз, ВМРО - Българско национално движение - Коалиция "БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 40  условията, реда и контрола за провеждане на предизборната кампания чрез средствата и формите на печатната и устната пропаганда и агитация
Решения: 31 ÷ 40 от 366 Страници:   [<]   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [>]   [>>]