ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 31

РЕШЕНИЕ НОМЕР 31
София, 5 май 2005 г.

ОТНОСНО: извършване на промени в регистрираните кандидатски листи

На основание чл. 23, ал. 1, т. 1 и 2 във връзка с чл. 45, ал. 1, т. 2 и чл. 48, ал. 3 и 4 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

РЕШИ:
1. Когато регистрацията на кандидат за народен представител се заличи по негово искане след 25 май 2005 г., поредността на останалите кандидати в листата се запазва. В този случай партиите и коалициите не могат да предлагат за регистрация нов кандидат.

2. Партиите и коалициите, регистрирали кандидатски листи, могат да предлагат нов кандидат само в случаите по чл. 48, ал. 3 и 4 от ЗИНП.
Новият кандидат трябва да бъде извън кръга на лицата, регистрирани в съответната кандидатска листа на партията или коалицията, която прави предложението.
Предложеният нов кандидат заема мястото в листата на кандидата, чиято регистрация е заличена.

3. Изпадането на кандидат в трайна невъзможност да участва в изборите е факт, който се доказва пред РИК чрез представяне на съответни удостоверителни медицински или други документи. Само заявление на кандидата, че се намира в такова състояние, не е достатъчно за заличаване на регистрацията му на основание чл. 48, ал. 4 от ЗИНП 

4. След отпечатване на бюлетините, ако промените касаят кандидат, който е вписан в тях, то се използват отпечатаните бюлетини, като промените в кандидатските листи ще се съобразят от Централната избирателна комисия при обявяване на избраните народни представители.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 31  извършване на промени в регистрираните кандидатски листи
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 32  регистрация на коалиция с наименование "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ - БСП, ПБС, ПД - Социалдемократи, ДСХ, П. "Рома", КПБ, БЗНС - Ал. Стамболийски, ЗПБ
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 33  изменение на Решение номер 11 от 25.04.2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 34  регистрация на политическа партия Национално движение Симеон Втори (НДСВ) за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 35  регистрация на политическа партия "Демократи за силна България" за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 36  регистрация на коалиция с наименование "ОДС - СДС, Демократическа партия, Движение "Гергьовден", БЗНС, НС - БЗНС, ДРОМ"за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 37  регистрация на Партия на свободните демократи - ПСД за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 38  регистрация на Народняшка земеделска партия "Никола Петков" за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 39  регистрация на коалиция с наименование Съюз на свободните демократи, БЗНС - Народен съюз, ВМРО - Българско национално движение - Коалиция "БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 40  условията, реда и контрола за провеждане на предизборната кампания чрез средствата и формите на печатната и устната пропаганда и агитация
Решения: 31 ÷ 40 от 366 Страници:   [<]   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [>]   [>>]