ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 34

РЕШЕНИЕ НОМЕР 34София, 8 май 2005 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия Национално движение Симеон Втори (НДСВ) за участие в изборите за 40-о Народно събрание

Постъпило е заявление за регистрация за участие в изборите за народни представители на 25 юни 2005 г. от политическа партия Национално движение Симеон Втори подписано от упълномощеното лице да подаде документите в ЦИК Веселин Близнаков. Заявлението е заведено в регистъра на ЦИК под номер 7 от 4.05.2005 г. Към заявлението са приложени:

1. Заверен от съда препис на решение от 22.05.2002 г. по ф.д. номер 3631/2002 г. на Софийски градски съд за регистрация на политическата партия.

2. Удостоверение от 3.05.2005 г. по ф.д. номер 3631/2002 на Софийски градски съд за актуално състояние на политическата партия.

3. Заверено от партията копие на "Държавен вестник", бр. 59 от 14.06.2002 г. за регистрация на политическата партия.

4. Образец от подписа на представляващия партията Симеон Борисов Сакскобургготски.

5. Образец от печата на партията.

6. Банков документ за внесен изборен безлихвен депозит в размер на 20 000 лв. от 3.05.2005 г. по сметка на Българска народна банка.

7. Информация номер 3700-0110 от 4.05.2005 г. на Българска народна банка.

8. Списък по чл. 50, ал. 3, т. 6 от ЗИНП на не по-малко от 5000 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.

9. Удостоверение от 26.04.2005 г. от Сметната палата за своевременно внесени финансови отчети на партията в периода 2002- 2004 г.

10. Пълномощно от представляващия партията Симеон Борисов Сакскобургготски в полза на Веселин Витанов Близнаков да подпишезаявлението и да извърши всички правни и фактически действия във връзка с регистрирането на политическата партия. Налице е заявление за начина на изписване наименованието на партията върху бюлетината. Централната избирателна комисия, след като разгледа представеното заявление и приложените документи, счита, че са налице условията на чл. 50, ал. 1, 2 и 3 от ЗИНП за регистрация на политическата партия за предстоящите избори за народни представители на 25 юни 2005 г. Централната избирателна комисия на основание чл. 23, ал. 1, т. 6 от Закона за избиране на народни представители

Р Е Ш И:
Регистрира за участие в изборите за народни представители на25 юни 2005 г. политическа партия Национално движение Симеон Втори (НДСВ).

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 31  извършване на промени в регистрираните кандидатски листи
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 32  регистрация на коалиция с наименование "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ - БСП, ПБС, ПД - Социалдемократи, ДСХ, П. "Рома", КПБ, БЗНС - Ал. Стамболийски, ЗПБ
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 33  изменение на Решение номер 11 от 25.04.2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 34  регистрация на политическа партия Национално движение Симеон Втори (НДСВ) за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 35  регистрация на политическа партия "Демократи за силна България" за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 36  регистрация на коалиция с наименование "ОДС - СДС, Демократическа партия, Движение "Гергьовден", БЗНС, НС - БЗНС, ДРОМ"за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 37  регистрация на Партия на свободните демократи - ПСД за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 38  регистрация на Народняшка земеделска партия "Никола Петков" за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 39  регистрация на коалиция с наименование Съюз на свободните демократи, БЗНС - Народен съюз, ВМРО - Българско национално движение - Коалиция "БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 40  условията, реда и контрола за провеждане на предизборната кампания чрез средствата и формите на печатната и устната пропаганда и агитация
Решения: 31 ÷ 40 от 366 Страници:   [<]   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [>]   [>>]