ЦИК - РЕШЕНИЕ №101/13.05.2005

РЕШЕНИЕ 101
София, 13 май 2005 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия "Обединена Партия на Пенсионерите в България" /ОППБ/ за участие в изборите за 40-о Народно събрание

Постъпило е заявление от представляващия партия "Обединена Партия на Пенсионерите в България" /ОППБ/ Сава Пенчев Гърбузанов с вх. номер 23 от 9.05.2005 г. в регистъра на ЦИК.
Към заявлението са приложени:
1. Заверен от съда препис от решение от 15.02.2005 г. по ф.д. номер 8358/2004 г. по описа на СГС за регистрация на политическата партия.
2. Заверено от партията копие от "Държавен вестник", бр. 22 от 15 март 2005 г. за обнародване решението за регистрация на политическата партия.
3. Удостоверение от 25.04.2005 г. по ф.д. номер 8358/2004 г. на СГС, за актуалното състояние на партията.
4. Образец от подписа на представляващия партията.
5. Образец от печата на партията.
6. Удостоверение от 26.04.2005 г. на Сметната палата.
7. Вносна бележка от 9.05.2005 г. за внесен изборен безлихвен депозит по сметка в БНБ в размер на 20 000 лв. за участие в изборите на 25 юни 2005 г.
8. Информация номер 803-010 от 10.05.2005 г. от БНБ с потвърждение за получаване на сумите по платежното нареждане.
9. Списък от 9.05.2001 г. и след дадени на 11.05.2005 г. указания - допълнителен списък от 13.05.2005 г., по чл. 50, ал. 3, т. 6 от ЗИНП, съдържащи трите имена, ЕГН и подписи на не по-малко от 5000 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.
Налице е заявление за начина на изписване на наименованието на политическата партия - "Обединена Партия на Пенсионерите в България" /ОППБ/.
С оглед изложеното и на основание чл. 23, ал. 1, т. 6 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

РЕШИ:
РЕГИСТРИРА за участие в изборите за народни представители на 25 юни 2005 г. политическа партия "Обединена Партия на Пенсионерите в България" /ОППБ/.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ №101/13.05.2005  регистрация на политическа партия "Обединена Партия на Пенсионерите в България" /ОППБ/ за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 102/13.05.2005  поправка на техническа грешка в Решение номер 71 от 10 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ №103/13.05.2005  отказ за регистрация на политическа партия"Съюз на репресираните в България след 09.09.1944 г."за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 104/15.05.2005  отказ от регистрация на политическа партия с наименование "Партия за демокрация и справедливост" за участие визборите за 40-то Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ №105/15.05.2005  отказ от регистрация на политическа партия Българска комунистическа партия "Георги Димитров" за участие в изборите за 40-то Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ №106/15.05.2005  проверка на подписките за независимикандидати за народни представители
ЦИК - РЕШЕНИЕ №107/16.05.2005  поправка на техническа грешка в Решение номер 60 от 9 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ №108/16.05.2005  допълване и отстраняване на техническа грешка в Решение номер 80 от 11 май 2005 г. на ЦИК за регистрация на коалиция с наименование Коалиция "АТАКА" за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ №109/16.05.2005  процедура за теглене на жребий за определяне на реда за представянето на партиите и коалициите във формите на предизборна кампания по БНТ и БНР
ЦИК - РЕШЕНИЕ №110/17.05.2005  поправка на явна фактическа грешка в Решение номер 61 от 9 май 2005 г. на ЦИК
Решения: 101 ÷ 110 от 366 Страници:   [<<]   [<]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [>]   [>>]