ЦИК - РЕШЕНИЕ №1/18.04.2005

РЕШЕНИЕ  1
София, 18 април 2005 г.

ОТНОСНО: начина на вземане на решения от избирателните комисии

На основание чл. 23, ал.1, т.1, във връзка с чл. 22 от Закона за избиране на народни представители, Централната избирателна комисия

РЕШИ:
1. Заседанията на избирателните комисии са законни, когато на тях присъстват повече от половината от членовете им.
2. Избирателните комисии вземат решенията си с мнозинство две трети от присъстващите членове.
3. Гласуването е явно. Гласува се "за" или "против". Не се допуска гласуване "въздържал се".
4. Решенията и протоколите се подписват от председателя и секретаря. Когато един от тях отсъства, решенията и протоколите се подписват от заместник-председател.
5. Решенията и протоколите на Централната избирателна комисия и районните избирателни комисии се подпечатват с печата им.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие Сапунджиева /ММ/Всички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ №1/18.04.2005  начина на вземане на решения от избирателните комисии
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 2/18.04.2005  създаване на работни групи и определяне на говорители на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ №3/19.04.2005  упълномощаване на председателя и секретаря на ЦИК за подписване на граждански договори с техническия персонал, обслужващ дейността на Комисията и упълномощаването на секретаря на ЦИК за подписване на тристранно споразумение между ЦИК, Министерски съвет и
ЦИК - РЕШЕНИЕ №4/19.04.2005  процесуалното представителство на ЦИК пред Върховен административен съд
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 5  съобщаване на решенията на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 6  реквизити на печатите на секционните и районните избирателни комисии
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 7  регистрацията на партии и коалиции в Централната избирателна комисия за участие в изборите на 25 юни 2005 г. за 40-о Народно събрание на Република България
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 8  срока за представяне на документите за регистриране на кандидатски листи в районните избирателни комисии
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 9  единната номерация на избирателните секции
РЕШЕНИЕ НОМЕР 10  поправка на явна фактическа грешка в Решение номер 7 от 21.04.2005 г. на ЦИК
Решения: 1 ÷ 10 от 366 Страници:   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [>]   [>>]