Председател:
Димитър Илиев Костов – юрист

Заместник-председатели:
Александър Григоров Петров – математик
Михаил Михайлов Константинов – математик
Пламен Веселинов Киров – юрист

Секретар:
Сабрие Тайфи Сапунджиева – юрист

Членове:
Александър Димов Александров – юрист
Антоанета Миткова Груева – юрист
Бисер Живков Троянов – юрист
Димитър Радев Радев – юрист
Елена Николова Маркова – юрист
Емил Киров Пенков – юрист
Иван Константинов Минев – юрист
Ивилина Вергинова Алексиева – юрист
Иларион Димитров Иларионов – математик
Илияна Владиславова Ризова – Вълчанова – юрист
Красимир Василев Вълев – юрист
Мина Иванова Топузова – юрист
Мустафа Сали Карадайъ – математик
Петър Стефанов Обретенов – юрист
Петър Стоянов Божков – юрист
Румен Василев Еленски – юрист
Румяна Кирилова Стоева – Сидерова – юрист
Светла Дочева Димитрова – юрист
Севдалин Минчев Божиков – юрист
Цветозария Георгиева Йосифова – Кътева – юрист