РЕШЕНИЕ НОМЕР 10

РЕШЕНИЕ НОМЕР 10
София, 25 април 2005 г
.

ОТНОСНО: поправка на явна фактическа грешка в Решение номер 7 от 21.04.2005 г. на ЦИК

Като констатира, че в т. 12 от Решение номер 7 от 21.04.2005 г. на ЦИК е допусната явна фактическа грешка като неправилно е написано в чл. 50, "ал. 1, т. 6" от ЗИНП вместо чл. 50 "ал. 6" от ЗИНП и на основание чл. 23, ал. 1, т. 1 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

РЕШИ:
Допуска поправка на явна фактическа грешка в т. 12 от Решение номер 7 от 21.04.2004 г. на ЦИК, като вместо чл. 50, "ал. 1, т. 6" от ЗИНП да се чете "чл. 50, ал. 6 от ЗИНП".

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие Сапунджиева


Всички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ №1/18.04.2005  начина на вземане на решения от избирателните комисии
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 2/18.04.2005  създаване на работни групи и определяне на говорители на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ №3/19.04.2005  упълномощаване на председателя и секретаря на ЦИК за подписване на граждански договори с техническия персонал, обслужващ дейността на Комисията и упълномощаването на секретаря на ЦИК за подписване на тристранно споразумение между ЦИК, Министерски съвет и
ЦИК - РЕШЕНИЕ №4/19.04.2005  процесуалното представителство на ЦИК пред Върховен административен съд
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 5  съобщаване на решенията на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 6  реквизити на печатите на секционните и районните избирателни комисии
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 7  регистрацията на партии и коалиции в Централната избирателна комисия за участие в изборите на 25 юни 2005 г. за 40-о Народно събрание на Република България
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 8  срока за представяне на документите за регистриране на кандидатски листи в районните избирателни комисии
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 9  единната номерация на избирателните секции
РЕШЕНИЕ НОМЕР 10  поправка на явна фактическа грешка в Решение номер 7 от 21.04.2005 г. на ЦИК
Решения: 1 ÷ 10 от 366 Страници:   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [>]   [>>]