ЦИК - РЕШЕНИЕ № 2/18.04.2005

РЕШЕНИЕ  2
София, 18 април 2005 г.

ОТНОСНО: създаване на работни групи и определяне на говорители на ЦИК

На основание чл. 23, ал.1, т.1 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

РЕШИ:
1. Създава следните работни групи, ръководени от заместник-председателите, секретаря и членове на Централната избирателна комисия:

1.1. Работна група по регистрация на партии, коалиции, инициативни комитети, кандидати за народни представители, застъпници и наблюдатели в състав:
Пламен Киров -зам.-председател - ръководител
Антоанета Груева
Иван Минев
Ивилина Алексиева
Илияна Вълчанова
Красимир Вълев
Мустафа Карадайъ
Петър Божков
Румяна Сидерова
Севдалин Божиков

1.2. Работна група по състава и дейността на РИК и СИК в състав:
Александър Петров - зам.-председател -ръководител
Сабрие Сапунджиева - секретар
Димитър Радев
Елена Маркова
Емил Пенков
Иларион Иларионов
Румен Еленски
Светла Димитрова
Цветозария Йосифова-Кътева

1.3. Работна група по Методическите указания в състав:
Мина Топузова - ръководител
Сабрие Сапунджиева - секретар
Александър Александров
Бисер Троянов
Елена Маркова
Ивилина Алексиева
Михаил Константинов
Петър Божков
Петър Обретенов
Румен Еленски
Румяна Сидерова

1.4. Работна група по условията и реда за провеждане на предизборната кампания в състав:
Бисер Троянов - ръководител
Александър Александров
Иван Минев
Ивилина Алексиева
Илияна Вълчанова
Мина Топузова
Светла Димитрова

1.5. Работна група по изборните книжа, определяне мандатите, компютърната обработка на резултатите от изборите и издаване на бюлетина в състав:
Михаил Константинов - зам.-председател - ръководител
Александър Петров - зам.-председател
Пламен Киров - зам.-председател
Сабрие Сапунджиева - секретар
Антоанета Груева
Иларион Иларионов
Мустафа Карадайъ
Севдалин Божиков
Цветозария Йосифова-Кътева

1.6. Работна група по организационно-техническите и финансовите въпроси в състав:
Сабрие Сапунджиева - секретар - ръководител
Александър Петров - зам.-председател
Михаил Константинов - зам.-председател
Пламен Киров - зам.-председател
Красимир Вълев

2. При необходимост в работните групи могат да участват и други членове на ЦИК.

3. Определя за говорители на ЦИК Бисер Троянов и Александър Александров.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ №1/18.04.2005  начина на вземане на решения от избирателните комисии
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 2/18.04.2005  създаване на работни групи и определяне на говорители на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ №3/19.04.2005  упълномощаване на председателя и секретаря на ЦИК за подписване на граждански договори с техническия персонал, обслужващ дейността на Комисията и упълномощаването на секретаря на ЦИК за подписване на тристранно споразумение между ЦИК, Министерски съвет и
ЦИК - РЕШЕНИЕ №4/19.04.2005  процесуалното представителство на ЦИК пред Върховен административен съд
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 5  съобщаване на решенията на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 6  реквизити на печатите на секционните и районните избирателни комисии
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 7  регистрацията на партии и коалиции в Централната избирателна комисия за участие в изборите на 25 юни 2005 г. за 40-о Народно събрание на Република България
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 8  срока за представяне на документите за регистриране на кандидатски листи в районните избирателни комисии
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 9  единната номерация на избирателните секции
РЕШЕНИЕ НОМЕР 10  поправка на явна фактическа грешка в Решение номер 7 от 21.04.2005 г. на ЦИК
Решения: 1 ÷ 10 от 366 Страници:   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [>]   [>>]