ЦИК - РЕШЕНИЕ №3/19.04.2005

РЕШЕНИЕ НОМЕР 3
София, 19 април 2005 г.

ОТНОСНО: упълномощаване на председателя и секретаря на ЦИК за подписване на граждански договори с техническия персонал, обслужващ дейността на Комисията и упълномощаването на секретаря на ЦИК за подписване на тристранно споразумение между ЦИК, Министерски съвет и Народно събрание.

На основание чл. 17 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

РЕШИ:
1. Упълномощава председателя и секретаря на ЦИК да подписват граждански договори с необходимите специалисти - технически, помощен и обслужващ персонал, подпомагащи работата на ЦИК, в рамките на средствата, определени за произвеждане на изборите. Условията на договорите - подбор на лицата, срокове, размер на възнагражденията и други се договарят конкретно от упълномощените лица с оглед нуждите на Комисията и характера и обема на възлаганата работа в съответствие с решение на ЦИК.

2. Упълномощава секретаря на ЦИК да подпише тристранно споразумение между Централната избирателна комисия, Министерския съвет и Народното събрание на Република България за материално-техническото осигуряване, финансирането и издръжката на дейността на ЦИК за целия й мандат в съответствие с решение на ЦИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ №1/18.04.2005  начина на вземане на решения от избирателните комисии
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 2/18.04.2005  създаване на работни групи и определяне на говорители на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ №3/19.04.2005  упълномощаване на председателя и секретаря на ЦИК за подписване на граждански договори с техническия персонал, обслужващ дейността на Комисията и упълномощаването на секретаря на ЦИК за подписване на тристранно споразумение между ЦИК, Министерски съвет и
ЦИК - РЕШЕНИЕ №4/19.04.2005  процесуалното представителство на ЦИК пред Върховен административен съд
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 5  съобщаване на решенията на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 6  реквизити на печатите на секционните и районните избирателни комисии
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 7  регистрацията на партии и коалиции в Централната избирателна комисия за участие в изборите на 25 юни 2005 г. за 40-о Народно събрание на Република България
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 8  срока за представяне на документите за регистриране на кандидатски листи в районните избирателни комисии
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 9  единната номерация на избирателните секции
РЕШЕНИЕ НОМЕР 10  поправка на явна фактическа грешка в Решение номер 7 от 21.04.2005 г. на ЦИК
Решения: 1 ÷ 10 от 366 Страници:   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [>]   [>>]