ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 6

РЕШЕНИЕ НОМЕР 6
София, 20 април 2005 г.

ОТНОСНО: реквизити на печатите на секционните и районните избирателни комисии

На основание чл. 80, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 23, ал. 1, т. 1 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

РЕШИ:
1. Печатът на секционните избирателни комисии е правоъгълен и съдържа следните реквизити: ИНП 2005, МИР ХY, уникален петцифрен номер АВСDE съгласно образеца
ИНП 2005
МИР 21
1 2 3 4 5

2. Печатът на районните избирателни комисии е кръгъл с надпис във външния пръстен "Избори 2005" и надписи във вътрешния кръг "РИК ХY" и наименование на града.

3. Броят на печатите за секционните избирателни комисии в даден многомандатен избирателен район е с 10 процента по-голям от броя на секциите в района.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ №1/18.04.2005  начина на вземане на решения от избирателните комисии
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 2/18.04.2005  създаване на работни групи и определяне на говорители на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ №3/19.04.2005  упълномощаване на председателя и секретаря на ЦИК за подписване на граждански договори с техническия персонал, обслужващ дейността на Комисията и упълномощаването на секретаря на ЦИК за подписване на тристранно споразумение между ЦИК, Министерски съвет и
ЦИК - РЕШЕНИЕ №4/19.04.2005  процесуалното представителство на ЦИК пред Върховен административен съд
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 5  съобщаване на решенията на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 6  реквизити на печатите на секционните и районните избирателни комисии
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 7  регистрацията на партии и коалиции в Централната избирателна комисия за участие в изборите на 25 юни 2005 г. за 40-о Народно събрание на Република България
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 8  срока за представяне на документите за регистриране на кандидатски листи в районните избирателни комисии
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 9  единната номерация на избирателните секции
РЕШЕНИЕ НОМЕР 10  поправка на явна фактическа грешка в Решение номер 7 от 21.04.2005 г. на ЦИК
Решения: 1 ÷ 10 от 366 Страници:   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [>]   [>>]