ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 9

РЕШЕНИЕ НОМЕР 9
София, 25 април 2005 г
.

ОТНОСНО: единната номерация на избирателните секции

На основание чл. 23, ал. 1, т.1 и чл. 24, ал. 1, т. 3 и 5 и чл. 40, ал. 2 от Закона за избиране на народни представители (ЗИНП) Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:
1. Единният номер на всяка избирателна секция се състои от девет цифри, групирани във вида:

ИИ ОО АА ССС

където:
ИИ - номерът на избирателния район съгласно Указ номер 83 от 19.04.2005 г. на Президента на Република България (обн., ДВ, бр. 36 от 26 април 2005 г.);
ОО - номерът на общината в избирателния район съгласно ЕКАТТЕ;
АА - номерът на административния район за градовете София, Пловдив и Варна съгласно ЕКАТТЕ, а за останалите се изписват нули;
ССС - номерът на секцията в общината (за София, Пловдив и Варна номерът в административния район).

2. Кметовете на общини образуват избирателните секции не по-късно от 30 април 2005 г. и предлагат номерацията им за утвърждаване от РИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ №1/18.04.2005  начина на вземане на решения от избирателните комисии
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 2/18.04.2005  създаване на работни групи и определяне на говорители на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ №3/19.04.2005  упълномощаване на председателя и секретаря на ЦИК за подписване на граждански договори с техническия персонал, обслужващ дейността на Комисията и упълномощаването на секретаря на ЦИК за подписване на тристранно споразумение между ЦИК, Министерски съвет и
ЦИК - РЕШЕНИЕ №4/19.04.2005  процесуалното представителство на ЦИК пред Върховен административен съд
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 5  съобщаване на решенията на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 6  реквизити на печатите на секционните и районните избирателни комисии
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 7  регистрацията на партии и коалиции в Централната избирателна комисия за участие в изборите на 25 юни 2005 г. за 40-о Народно събрание на Република България
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 8  срока за представяне на документите за регистриране на кандидатски листи в районните избирателни комисии
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 9  единната номерация на избирателните секции
РЕШЕНИЕ НОМЕР 10  поправка на явна фактическа грешка в Решение номер 7 от 21.04.2005 г. на ЦИК
Решения: 1 ÷ 10 от 366 Страници:   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [>]   [>>]