ЦИК - РЕШЕНИЕ №4/19.04.2005

РЕШЕНИЕ 4
София, 19 април 2005 г.

ОТНОСНО: процесуалното представителство на ЦИК пред Върховен административен съд

На основание чл. 23, ал. 3 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

РЕШИ:
Възлага на членовете на Централната избирателна комисия:
1. Александър Димов Александров
2. Антоанета Миткова Груева
3. Димитър Радев Радев
4. Елена Николова Маркова
5. Емил Киров Пенков
6. Иван Константинов Минев
7. Илияна Владиславова Вълчанова
8. Красимир Василев Вълев
9. Петър Стефанов Обретенов
10. Петър Стоянов Божков
11. Румен Василев Еленски
12. Румяна Кирилова Стоева-Сидерова
13. Сабрие Тайфи Сапунджиева

да я представляват пред Върховния административен съд, заедно и поотделно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ №1/18.04.2005  начина на вземане на решения от избирателните комисии
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 2/18.04.2005  създаване на работни групи и определяне на говорители на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ №3/19.04.2005  упълномощаване на председателя и секретаря на ЦИК за подписване на граждански договори с техническия персонал, обслужващ дейността на Комисията и упълномощаването на секретаря на ЦИК за подписване на тристранно споразумение между ЦИК, Министерски съвет и
ЦИК - РЕШЕНИЕ №4/19.04.2005  процесуалното представителство на ЦИК пред Върховен административен съд
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 5  съобщаване на решенията на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 6  реквизити на печатите на секционните и районните избирателни комисии
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 7  регистрацията на партии и коалиции в Централната избирателна комисия за участие в изборите на 25 юни 2005 г. за 40-о Народно събрание на Република България
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 8  срока за представяне на документите за регистриране на кандидатски листи в районните избирателни комисии
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 9  единната номерация на избирателните секции
РЕШЕНИЕ НОМЕР 10  поправка на явна фактическа грешка в Решение номер 7 от 21.04.2005 г. на ЦИК
Решения: 1 ÷ 10 от 366 Страници:   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [>]   [>>]