ЦИК - РЕШЕНИЕ №158А/27.05.2005

Р Е Ш Е Н И Е № 158А
София, 27 май 2005 г.

ОТНОСНО: утвърждаване на техническия образец на изборната бюлетина за гласуване в страната и в чужбина

На основание чл.23, ал. 1, т. 7 и чл. 74 от Закона за избиране на народни представители и § 53 от Заключителните разпоредби на Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

РЕШИ:
1. Утвърждава техническия образец на изборната бюлетина за гласуване в страната съгласно приложения № 1 И 2.
2. Утвърждава техническия образец на изборната бюлетина за гласуване в чужбина съгласно приложения № 3 и 4.
Приложенията са неразделна част от настоящото решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК-РЕШЕНИЕ №151/25.05.2005  промяна в състава на РИК - София номер 23
ЦИК - РЕШЕНИЕ №152/25.05.2005  жалба срещу решение на РИК 23 - София
ЦИК-РЕШЕНИЕ №153/25.05.2005  жалба срещу решение на РИК 5 - Видин
ЦИК-РЕШЕНИЕ №154/25.05.2005  жалба срещу решение номер 2 от 22.05.2005 г. на РИК - Враца
ЦИК - РЕШЕНИЕ №155/25.05.2005  възражение
ЦИК - РЕШЕНИЕ №156/26.05.2005  поправка на техническа грешка в Решение номер 47 от 9 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ №157/26.05.2005  поправка на техническа грешка в Решение номер 71 от 10 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ №157A/27.05.2005  одобряване на сценарий на аудио- и аудио-визуален клип № 1
ЦИК - РЕШЕНИЕ №158/27.05.2005  промяна в състава на РИК – Перник
ЦИК - РЕШЕНИЕ №158А/27.05.2005  утвърждаване на техническия образец на изборната бюлетина за гласуване в страната и в чужбина
Решения: 151 ÷ 158A от 366 Страници:   [<<]   [<]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [>]   [>>]