ЦИК - РЕШЕНИЕ №179/1.06.2005

Р Е Ш Е Н И Е № 179
София, 1 юни 2005 г.

Постъпила е жалба вх. № 483 от 31.05.2005 г. от Людмил Матеев – председател на областното ръководство на СДС – Перник, срещу решение № 36 от 27.05.2005 г. на РИК – Перник.
Жалбата е в срок и следва да бъде разгледана. Оплакването в жалбата е, че РИК – Перник, не се е съобразила с направеното предложение от кмета на община Перник и е определила нови, различни от предложението му председателски, зам.-председателски и секретарски места в СИК в община Перник, представляващи приложение № 2.
Жалбата е неоснователна.
В постановеното решение РИК – Перник, се е съобразила с парламентарното представителство на партиите и коалициите и математическия модел на същото, като е определила броя на председателските, зам.-председателските и секретарските места в съответните СИК в община Перник.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 23, ал. 1, т. 8 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Людмил Матеев – председател на областното ръководство на СДС – Перник, срещу решение № 36 от 27.05.2005 г. на РИК – Перник.
Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ №179/1.06.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ №180/1.06.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ №181/1.06.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ №182/1.06.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ №183/1.06.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ №184/1.06.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ №185/1.06.2005  разрешаване за провеждане на социологически проучвания в изборния ден от “Сова – 5” АД
ЦИК - РЕШЕНИЕ №186/1.06.2005  разрешаване за провеждане на социологически проучвания в изборния ден от “Болкан Бритиш Соушъл Сървейс” АД – Галъп Интернешънъл
ЦИК - РЕШЕНИЕ №187/1.06.2005  жалба от Георги Димитров Данчев, независим Кандидат за народен представител в изборите За народни представители на 25 юни 2005 г., срещу решение № 50 от 31.05.2005 г. на РИК – Пазарджик
ЦИК - РЕШЕНИЕ №188/1.06.2005  жалба от Йордан Нихризов – представляващ Българска социалдемократическа партия
Решения: 179 ÷ 188 от 366 Страници:   [<<]   [<]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [>]   [>>]