ЦИК - РЕШЕНИЕ №158/27.05.2005

РЕШЕНИЕ№158
София, 27 май 2005 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК – Перник

Постъпило е предложение, вх. № 441 от 27.05.2005 г., от областния координатор на НДСВ – Перник, за освобождаване на Милена Емилова Николова като член на РИК - Перник, поради преминаване на офицерска длъжност в РДВР – Перник, и назначаването на Ангелина Петрова Карлова за член на РИК – Перник, и молба от Милена Емилова Николова за освобождаването й като член на РИК – Перник.

На основание чл. 19, ал. 1 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:
1. ОСВОБОЖДАВА като член на РИК – Перник, Милена Емилова Николова.
2. НАЗНАЧАВА за член на РИК – Перник, Ангелина Петрова Карлова, ЕГН 5409243...., от резервния състав.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК-РЕШЕНИЕ №151/25.05.2005  промяна в състава на РИК - София номер 23
ЦИК - РЕШЕНИЕ №152/25.05.2005  жалба срещу решение на РИК 23 - София
ЦИК-РЕШЕНИЕ №153/25.05.2005  жалба срещу решение на РИК 5 - Видин
ЦИК-РЕШЕНИЕ №154/25.05.2005  жалба срещу решение номер 2 от 22.05.2005 г. на РИК - Враца
ЦИК - РЕШЕНИЕ №155/25.05.2005  възражение
ЦИК - РЕШЕНИЕ №156/26.05.2005  поправка на техническа грешка в Решение номер 47 от 9 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ №157/26.05.2005  поправка на техническа грешка в Решение номер 71 от 10 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ №157A/27.05.2005  одобряване на сценарий на аудио- и аудио-визуален клип № 1
ЦИК - РЕШЕНИЕ №158/27.05.2005  промяна в състава на РИК – Перник
ЦИК - РЕШЕНИЕ №158А/27.05.2005  утвърждаване на техническия образец на изборната бюлетина за гласуване в страната и в чужбина
Решения: 151 ÷ 158A от 366 Страници:   [<<]   [<]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [>]   [>>]