ЦИК - РЕШЕНИЕ №157/26.05.2005

РЕШЕНИЕ №157
София, 26 май 2005 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение номер 71 от 10 май 2005 г. на ЦИК

Постъпило е писмо, вх. номер 391 от 26.05.2005 г. от областния управител на област София, за допуснати технически грешки в изписване на имената или ЕГН на членове на 24 РИК. Сочи се, че е сгрешено собственото име на Теодора Велянова Богданова като неправилно е изписано "Тодора"; сгрешен е ЕГН на Дениза Атанасова Йовчева, като грешно е изписано "ЕГН 600608...."; в
бащиното и фамилното име на Величка Йорданова Грънчарова, като грешно е изписано "Велинчка Иванова Гранчарова"; в бащиното име на Тодор Зарков Модев, като грешно е изписано "Здравков"; в
бащиното име на Димитрия Петкова Учкунова и ЕГН, като грешно е
изписано "Петрова" и "ЕГН 720214....".
На основание чл. 19, ал. 1 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

РЕШИ:

ДОПУСКА поправка на явна техническа грешка в Решение номер 71 от 10 май 2005 г. на ЦИК, като собственото име на члена на РИК
Тодора Велянова Богданова да се чете "Теодора"; ЕГН на Дениза
Атанасова Йовчева да се чете "ЕГН 600308...."; бащиното и
фамилното име на Величка Иванова Гранчарова да се чете "Величка Йорданова Грънчарова; бащиното име на Тодор Здравков Модев да се чете "Зарков"; бащиното име на Димитрия Петрова Учкунова да се чете "Петкова" и ЕГН й да се чете "ЕГН 720212....".

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК-РЕШЕНИЕ №151/25.05.2005  промяна в състава на РИК - София номер 23
ЦИК - РЕШЕНИЕ №152/25.05.2005  жалба срещу решение на РИК 23 - София
ЦИК-РЕШЕНИЕ №153/25.05.2005  жалба срещу решение на РИК 5 - Видин
ЦИК-РЕШЕНИЕ №154/25.05.2005  жалба срещу решение номер 2 от 22.05.2005 г. на РИК - Враца
ЦИК - РЕШЕНИЕ №155/25.05.2005  възражение
ЦИК - РЕШЕНИЕ №156/26.05.2005  поправка на техническа грешка в Решение номер 47 от 9 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ №157/26.05.2005  поправка на техническа грешка в Решение номер 71 от 10 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ №157A/27.05.2005  одобряване на сценарий на аудио- и аудио-визуален клип № 1
ЦИК - РЕШЕНИЕ №158/27.05.2005  промяна в състава на РИК – Перник
ЦИК - РЕШЕНИЕ №158А/27.05.2005  утвърждаване на техническия образец на изборната бюлетина за гласуване в страната и в чужбина
Решения: 151 ÷ 158A от 366 Страници:   [<<]   [<]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [>]   [>>]