ЦИК-РЕШЕНИЕ №153/25.05.2005

РЕШЕНИЕ  153
София, 25 май 2005 г.

ОТНОСНО: жалба срещу решение на РИК 5 - Видин

Постъпила е жалба, вх. номер 49 от 22.05.2005 г. в РИК 5 - Видин, от председателя на Общинската организация на ПП "Новото време" - Видин, срещу решение номер 8 от 19.05.2005 г. на РИК 5, обявено на 21.05.2005 г., за назначаване на съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Чупрене, Видин.
Жалбата е изпратена от РИК 5 - Видин, в ЦИК с придружително писмо вх. номер 336 от 23.05.2005 г., към което са приложени и всички материали по водените преговори при кмета на община Чупрене, постановеното решение номер 8 на РИК 5, предложение на ПП "Новото време" за членове и резерви за съставите на СИК в община Чупрене, Видин, пълномощно на председателя на Общинската организация на ПП "Новото време" - Видин, да представлява партията, като участва в консултациите за съставянето на СИК и представя кандидатурите на партията за членове на СИК.
Преписката съдържа протокола със споразумението на парламентарно представените политическите сили: НДСВ, БСП, СДС, БЗНС и ДПС от 11.05.2005 г., както поименни предложения от ДПС, НДСВ, СДС за състава на комисиите.
В жалбата се прави оплакване, че политическа партия "Новото време" не е получила покана за участие в консултациите при кмета на община Чупрене, както и че поканата не е разгласявана чрез медиите или поставена на видно място така, че да могат представителите на партията да научат за деня и часа на
консултациите.
В жалбата се навежда и доводът, че и представителите на политическа партия "Демократи за силна България" също не са уведомени и не са присъствали на консултациите.
В резултат на гореизложеното кметът на община Чупрене е направил предложение за състави на СИК на територията на общината, в които не са включени представители на парламентарно представената политическа партия "Новото време", както и в обжалваното решение РИК 5 - Видин, в нарушение на чл. 18, ал. 1 от ЗИНП не е назначила представители на политическа партия "Новото време" в състава на всяка СИК.
В жалбата се твърди, че е нарушена разпоредбата на чл. 18, ал. 1 от ЗИНП и се прави искане за отмяна на атакуваното решение и връщане на преписката на РИК 5 за назначаване на законосъобразни състави.
От предложените материали е видно, че политическа партия "Новото време" и политическа партия ДСБ не са били надлежно уведомени за извършваните консултации по състава на СИК в община Чупрене, с което е била препятствана възможността им да упражнят правата си по чл. 18, ал. 1 от ЗИНП, като волята за упражняване на това право от политическа партия "Новото време" е видна с оглед подадената жалба, в резултат на което в нарушение на чл. 18, ал. 1 ЗИНП РИК 5 - Видин, не е назначила представители на политическите партии "Новото време" и ДСБ в секционните избирателни комисии на територията на община Чупрене.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 23, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 24, ал. 3 и чл. 18, ал. 1 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

РЕШИ:
ОТМЕНЯ решение номер 8 от 19.05.2005 г. на РИК 5 - Видин, връща преписката по назначаване на секционните избирателни комисии на територията на община Чупрене - Видин, в съответствие с изискванията на чл. 18, ал. 1 от ЗИНП, като във всяка комисия бъде назначен член, предложен от парламентарно редставените
политически сили.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК-РЕШЕНИЕ №151/25.05.2005  промяна в състава на РИК - София номер 23
ЦИК - РЕШЕНИЕ №152/25.05.2005  жалба срещу решение на РИК 23 - София
ЦИК-РЕШЕНИЕ №153/25.05.2005  жалба срещу решение на РИК 5 - Видин
ЦИК-РЕШЕНИЕ №154/25.05.2005  жалба срещу решение номер 2 от 22.05.2005 г. на РИК - Враца
ЦИК - РЕШЕНИЕ №155/25.05.2005  възражение
ЦИК - РЕШЕНИЕ №156/26.05.2005  поправка на техническа грешка в Решение номер 47 от 9 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ №157/26.05.2005  поправка на техническа грешка в Решение номер 71 от 10 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ №157A/27.05.2005  одобряване на сценарий на аудио- и аудио-визуален клип № 1
ЦИК - РЕШЕНИЕ №158/27.05.2005  промяна в състава на РИК – Перник
ЦИК - РЕШЕНИЕ №158А/27.05.2005  утвърждаване на техническия образец на изборната бюлетина за гласуване в страната и в чужбина
Решения: 151 ÷ 158A от 366 Страници:   [<<]   [<]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [>]   [>>]