ЦИК - РЕШЕНИЕ №169/30.05.2005

Р Е Ш Е Н И Е № 169
София, 30 май 2005 г.

Постъпила е жалба с вх. № 75 от 28.05.2005 г. в РИК – Велико Търново, от Марияна Мидова, представител на БЗНС – Народен съюз в община Велико Търново, за назначаване на СИК в община Велико Търново.
Жалбата  е изпратена в ЦИК от РИК – Велико Търново, с придружително писмо вх. № 467 от 30.05.2005 г. цялата преписка по назначаване съставите на СИК в общината.
В жалбата се посочват основания за допуснати нарушения на чл. 18, ал. 1 от ЗИНП. Жалбоподателката се позовава на постигнато съгласие в проведените преговори при кмета на общината. Посочва се, че кметът на общината без основание е променил предложените от БЗНС – Народен съюз за членове на СИК, като е подменил една трета от списъка с представители на Демократическата партия. В обяснителната записка кметът на община Велико Търново се позовава на подписаното на 27.04.2005 г. споразумение между БЗНС – Народен съюз и Демократическата партия.
Централната избирателна комисия приема, че жалбата е основателна. Предмет на споразумението от 27.04.2005 г. между БЗНС – Народен съюз и Демократическата партия е разпределение за представителство в районните избирателни комисии. В същото споразумение липсва разпределение между двете партии за представителство в секционните избирателни комисии. При липсата на такова споразумение районната избирателна комисия е следвало да се съобрази с разпоредбата на чл. 18, т. 2 от ЗИНП, като включи в състава на всички 134 секционни избирателни комисии представители на БЗНС – Народен съюз в съответствие с подписания протокол № 2 от 11.05.2005 г. при преговорите при кмета на община Велико Търново.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 23, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 24, ал. 3 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:
ОТМЕНЯ решение № 33 от 26.05.2005 г. на РИК – Велико Търново, за назначаване на секционни избирателни комисии в община Велико Търново в частта му, в който не са включени представители на БЗНС – Народен съюз.
ВРЪЩА преписка, вх. № 467 от 30.05.2005 г., на РИК – Велико Търново, за назначаване във всички секционни избирателни комисии в община Велико Търново представители на БЗНС – Народен съюз съгласно т. 2 от Решение № 85 от 12 май 2005 г. на ЦИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ №169/30.05.2005  жалба от Марияна Мидова, представител на БЗНС – Народен съюз в община Велико Търново, срещу решение № 33 от 26.05.2005 г. на РИК – Велико Търново, за назначаване на СИК в община Велико Търново
ЦИК - РЕШЕНИЕ №170/30.05.2005  поправка на техническа грешка в Решение № 73 от 10 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ №171/30.05.2005  жалба срещу решение № 17 от 25.05.2005 г. на РИК 25 - София
ЦИК - РЕШЕНИЕ №172/31.05.2005  жалби срещу решение № 51 от 25.05.2005 г. на РИК – Хасково
ЦИК - РЕШЕНИЕ №173/31.05.2005  обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат за народен представител
ЦИК - РЕШЕНИЕ №174/31.05.2005  защита на изборната бюлетина и начина на сгъването й
ЦИК - РЕШЕНИЕ №175/31.05.2005  гласуване на избиратели с физически увреждания на опорно двигателния апарат или с увреждане на зрението
ЦИК - РЕШЕНИЕ №176/1.06.2005  жалба от Илия Вичев, председател на Регионалния съвет на ПП “Новото време” – област Шумен, срещу решение № 35 от 27.05.2005 г. на РИК – Шумен, за назначаване на СИК в община Смядово
ЦИК - РЕШЕНИЕ №177/1.06.2005  поправка на фактическа грешка в Решение № 75 от 10 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ №178/1.06.2005 
Решения: 169 ÷ 178 от 366 Страници:   [<<]   [<]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [>]   [>>]