ЦИК - РЕШЕНИЕ №152/25.05.2005

РЕШЕНИЕ №152
София, 25 май 2005 г.

ОТНОСНО: жалба срещу решение на РИК 23 - София

Постъпила е жалба, вх. номер 332 от 22.05.2005 г. от Областния
съвет на ДПС - София, срещу решение номер 2 от 20.05.2005 г. на
РИК 23 за назначаване на съставите на секционните избирателни
комисии в район "Витоша" - София.
Срещу същото решение е постъпила и жалба от политическа партия Новото време, която е изпратена с придружително писмо вх. номер
335 от 23.05.2005 г., към което са приложени и всички материали
по водените преговори при кмета на район "Витоша" и остановеното решение номер 2 на РИК 23.
Преписката съдържа протокола със споразумението на политическите сили от 4.05.2005 г., поименните предложения на политическите партии за състава на комисиите и др.
В жалбите се прави оплакване, че е нарушена разпоредбата на чл.
18, ал. 1 от ЗИНП и се прави искане за отмяна на атакуваното
решение и връщане на преписката на РИК 23 за назначаване на
законосъобразни състави.
От предложените материали се установява, че в нарушение на чл.
18, ал. 1 ЗИНП РИК 23 - София, не е назначила представители на
политическите партии ДПС и Новото време в секционните избирателни комисии на територията на район "Витоша", независимо че са били направени своевременно поименни предложения.
На основание чл. 23, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 24, ал. 3 и
чл. 18, ал. 1 от Закона за избиране на народни представители
Централната избирателна комисия

РЕШИ:
ОТМЕНЯ решение щ 2 от 20.05.2005 г. на РИК 23 - София, връща
преписката по назначаване на секционните избирателни комисии на територията на район "Витоша" - София, в съответствие с
изискванията на чл. 18, ал. 1 от ЗИНП, като във всяка комисия
бъде назначен член, предложен от парламентарно представените
политически сили.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие Сапунджиева


Всички решения
ЦИК-РЕШЕНИЕ №151/25.05.2005  промяна в състава на РИК - София номер 23
ЦИК - РЕШЕНИЕ №152/25.05.2005  жалба срещу решение на РИК 23 - София
ЦИК-РЕШЕНИЕ №153/25.05.2005  жалба срещу решение на РИК 5 - Видин
ЦИК-РЕШЕНИЕ №154/25.05.2005  жалба срещу решение номер 2 от 22.05.2005 г. на РИК - Враца
ЦИК - РЕШЕНИЕ №155/25.05.2005  възражение
ЦИК - РЕШЕНИЕ №156/26.05.2005  поправка на техническа грешка в Решение номер 47 от 9 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ №157/26.05.2005  поправка на техническа грешка в Решение номер 71 от 10 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ №157A/27.05.2005  одобряване на сценарий на аудио- и аудио-визуален клип № 1
ЦИК - РЕШЕНИЕ №158/27.05.2005  промяна в състава на РИК – Перник
ЦИК - РЕШЕНИЕ №158А/27.05.2005  утвърждаване на техническия образец на изборната бюлетина за гласуване в страната и в чужбина
Решения: 151 ÷ 158A от 366 Страници:   [<<]   [<]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [>]   [>>]