ЦИК-РЕШЕНИЕ №151/25.05.2005

РЕШЕНИЕ 151
София, 25 май 2005 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК - София номер 23

Постъпила е молба, вх. номер 374 от 25.05.2005 г. от Калин Петров Раймундов - член на РИК - София номер 23, с искане да бъде освободен от състава на комисията. Постъпила е молба, вх. номер 383 от 25.05.2005 г. от председателя на областния съвет на СДС с предложение на мястото на Калин Раймундов да бъде
назначен Димитър Николов Ангелов.
На основание чл. 23, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

РЕШИ:
1. ОСВОБОЖДАВА Калин Петров Раймундов от състава на РИК - София номер 23.
2. НАЗНАЧАВА Димитър Николов Ангелов, ЕГН 640803...., като член в състава на РИК - София номер 23.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК-РЕШЕНИЕ №151/25.05.2005  промяна в състава на РИК - София номер 23
ЦИК - РЕШЕНИЕ №152/25.05.2005  жалба срещу решение на РИК 23 - София
ЦИК-РЕШЕНИЕ №153/25.05.2005  жалба срещу решение на РИК 5 - Видин
ЦИК-РЕШЕНИЕ №154/25.05.2005  жалба срещу решение номер 2 от 22.05.2005 г. на РИК - Враца
ЦИК - РЕШЕНИЕ №155/25.05.2005  възражение
ЦИК - РЕШЕНИЕ №156/26.05.2005  поправка на техническа грешка в Решение номер 47 от 9 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ №157/26.05.2005  поправка на техническа грешка в Решение номер 71 от 10 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ №157A/27.05.2005  одобряване на сценарий на аудио- и аудио-визуален клип № 1
ЦИК - РЕШЕНИЕ №158/27.05.2005  промяна в състава на РИК – Перник
ЦИК - РЕШЕНИЕ №158А/27.05.2005  утвърждаване на техническия образец на изборната бюлетина за гласуване в страната и в чужбина
Решения: 151 ÷ 158A от 366 Страници:   [<<]   [<]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [>]   [>>]