ЦИК - РЕШЕНИЕ №155/25.05.2005

РЕШЕНИЕ №155
София, 25 май 2005 г.

Постъпили са в ЦИК възражение вх. номер 318 от 20.05.2005 г.  на кмета на община Дупница и възражение вх. номер 312 от 20.05.2005 г. на Силвия Димитрова Овчаренска - областен координатор на партия НДСВ срещу решение номер 17 от 19.05.2005 г. на РИК - Кюстендил, за разпределение на местата в ръководството и членовете на СИК на партии и коалиции за изборите за народни представители на 25.06.2005 г. Във възраженията си жалбоподателите сочат, че решение номер 17 от
19.05.2005 г. е постановено преди изтичане на посочения в чл.
18, ал. 1 от ЗИНП срок, както и правят възражение за допуснати
математически грешки, а жалбоподателят Силвия Овчаренска - и че с цитираното решение РИК не се е съобразила с постигнатото при консултациите с кмета на община Дупница съгласие.
С писмо вх. номер 333 от 22.05.2005 г. РИК - Кюстендил, е изпратил поисканите от ЦИК писмени доказателства, а именно: протокол номер 6 от 19.05.2005 г. на РИК - Кюстендил, решение номер 17 от 19.05.2005 г. на РИК - Кюстендил, решение номер 19 от 20.05.2005 г. на РИК - Кюстендил, протокол номер 18 от 19.09.2005 г. за проведени консултации с парламентарно представени политически партии и коалиции на община Дупница и възражение вх. номер 21 от 19.05.2005 г.
На основание на така посочените писмени доказателства и след
направените разисквания ЦИК констатира, че възраженията на
политическите сили срещу решение номер 17 от 19.05.2005 г. са
неоснователни.
Действително в решение номер 17 са допуснати математически
грешки по т. 2 при разпределението на ръководствата по партии и
коалиции за община Дупница относно партия НДСВ и Коалиция за
България, но тези явни фактически грешки са поправени съгласно
решение номер 19 от 20.05.2005 г., което е влязло в законна
сила.
Възражението на СДС и на Новото време за липса на
представители в така направеното разпределение е неоснователно, тъй като и на двете партии са предоставени по 74 броя места в СИК, т.е. по един представител на всяка една от тях, с което е спазена разпоредбата на параграф 1, т. 4 от ЗИзД на ЗИНП.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 23, ал. 1, т. 8 от
Закона за избиране на народни представители Централната
избирателна комисия.

РЕШИ:
ОСТАВЯ В СИЛА решение номер 17 от 19.05.2005 г. и решение номер 19 от 20.05.2005 г. на РИК - Кюстендил.
Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие Сапунджиева


Всички решения
ЦИК-РЕШЕНИЕ №151/25.05.2005  промяна в състава на РИК - София номер 23
ЦИК - РЕШЕНИЕ №152/25.05.2005  жалба срещу решение на РИК 23 - София
ЦИК-РЕШЕНИЕ №153/25.05.2005  жалба срещу решение на РИК 5 - Видин
ЦИК-РЕШЕНИЕ №154/25.05.2005  жалба срещу решение номер 2 от 22.05.2005 г. на РИК - Враца
ЦИК - РЕШЕНИЕ №155/25.05.2005  възражение
ЦИК - РЕШЕНИЕ №156/26.05.2005  поправка на техническа грешка в Решение номер 47 от 9 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ №157/26.05.2005  поправка на техническа грешка в Решение номер 71 от 10 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ №157A/27.05.2005  одобряване на сценарий на аудио- и аудио-визуален клип № 1
ЦИК - РЕШЕНИЕ №158/27.05.2005  промяна в състава на РИК – Перник
ЦИК - РЕШЕНИЕ №158А/27.05.2005  утвърждаване на техническия образец на изборната бюлетина за гласуване в страната и в чужбина
Решения: 151 ÷ 158A от 366 Страници:   [<<]   [<]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [>]   [>>]