ЦИК - РЕШЕНИЕ №110/17.05.2005

РЕШЕНИЕ 110
София, 17 май 2005 г.

ОТНОСНО: поправка на явна фактическа грешка в Решение номер 61 от 9 май 2005 г. на ЦИК

Постъпила е молба, вх. номер 219 от 16.05.2005 г. от председателя на РИК - Бургас, в която се сочи, че е допусната грешка в изписването на името на члена на РИК Тинка Асенова Желязкова в Решение номер 61 от 9.05.2005 г. на ЦИК в резултат на погрешно подадена информация в писменото предложение на Коалиция за България и моли грешката да бъде поправена, като се посочва вярното име.
На основание чл. 23, ал. 1, т. 5 от Закона за избиране на
народни представители Централната избирателна комисия

РЕШИ:
Допуска поправка на явна фактическа грешка в Решение номер 61 от 9 май 2005 г., както следва: името на члена на комисията "Тинка
Илиева Желязкова" да се чете "Тинка Асенова Желязкова".

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ №101/13.05.2005  регистрация на политическа партия "Обединена Партия на Пенсионерите в България" /ОППБ/ за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 102/13.05.2005  поправка на техническа грешка в Решение номер 71 от 10 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ №103/13.05.2005  отказ за регистрация на политическа партия"Съюз на репресираните в България след 09.09.1944 г."за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 104/15.05.2005  отказ от регистрация на политическа партия с наименование "Партия за демокрация и справедливост" за участие визборите за 40-то Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ №105/15.05.2005  отказ от регистрация на политическа партия Българска комунистическа партия "Георги Димитров" за участие в изборите за 40-то Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ №106/15.05.2005  проверка на подписките за независимикандидати за народни представители
ЦИК - РЕШЕНИЕ №107/16.05.2005  поправка на техническа грешка в Решение номер 60 от 9 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ №108/16.05.2005  допълване и отстраняване на техническа грешка в Решение номер 80 от 11 май 2005 г. на ЦИК за регистрация на коалиция с наименование Коалиция "АТАКА" за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ №109/16.05.2005  процедура за теглене на жребий за определяне на реда за представянето на партиите и коалициите във формите на предизборна кампания по БНТ и БНР
ЦИК - РЕШЕНИЕ №110/17.05.2005  поправка на явна фактическа грешка в Решение номер 61 от 9 май 2005 г. на ЦИК
Решения: 101 ÷ 110 от 366 Страници:   [<<]   [<]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [>]   [>>]