ЦИК - РЕШЕНИЕ №109/16.05.2005

РЕШЕНИЕ 109
София, 16 май 2005
г.

ОТНОСНО: процедура за теглене на жребий за определяне на реда за представянето на партиите и коалициите във формите на предизборна кампания по БНТ и БНР

На основание чл. 23, ал. 1, т. 1 и чл. 62 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

РЕШИ:
1. За всяка една от формите на предизборна кампания по БНТ и БНР(клипове, хроники и диспути) се провежда самостоятелен жребий в посочената поредност.
2. Централната избирателна комисия провежда общо седем жребия - три за определяне на реда за представянето на партиите и коалициите при встъпителните, при заключителните клипове и при рекламните политически клипове, два жребия за представянето на парламентарно представените партии и коалиции в хрониките и в диспутите и два за представянето на извънпарламентарно представените партии и коалиции в хрониките и в диспутите.
3. Парламентарно представени са регистрираните в ЦИК политическиформации, в състава на които влизат партии и коалиции с парламентарна група в 39-ото Народно събрание (Национално движение Симеон Втори; Коалиция за България; Демократи за силна България; Движение за права и свободи; Обединени демократични сили; Български народен съюз; Новото време).

Жребии за клипове
4. Провеждат се три жребия в следната последователност: за встъпителните клипове, за рекламните политически клипове и за заключителните клипове.
5. В една кутия се поставят еднакви пликове, всеки от които съдържа името на един от членовете на ЦИК, без плик с името на председателя й.
6. Във втората кутия се поставят еднакви пликове, всеки от коитосъдържа наименованието на партия или коалиция, регистрирана в ЦИК.
7. В третата кутия се поставят еднакви пликове, съдържащи пореден номер. Броят на пликовете е равен на броя на регистрираните в ЦИК партии и коалиции.
8. Председателят на ЦИК изтегля два плика от първата кутия и обявява имената на членовете на ЦИК, които ще пристъпят към теглене на плик от втората кутия и към теглене на плик от третата кутия. След обявяването на имената на членовете на ЦИК двата плика се връщат в първата кутия. Ако бъде изтеглен плик с името на отсъстващ член на ЦИК, пликът с неговото име не се връща в първата кутия и се изтегля нов пликот същата кутия.
9. Първият определен чрез жребий член на ЦИК изтегля от втората кутия плик, съдържащ наименованието на партия или коалиция, регистрирана в ЦИК.
10. Вторият определен чрез жребий член на ЦИК изтегля от третатакутия плик, съдържащ пореден номер. Броят на пликовете в тази кутия е равен на броя на пликовете от втората кутия с наименованията на партиите и коалициите.
11. След изваждането им от кутиите пликовете се отварят по едно и също време.
12. Процедурата се повтаря до изчерпване на регистрираните в ЦИК партии и коалиции.

Хроники
13. Преди провеждането на двата жребия за хрониките, пликовете съдържащи наименованията на регистрираните партии и коалиции се обособяват в две групи - на парламентарно представените партии икоалиции и на извънпарламентарно представените партии и коалиции.
14. В една кутия се поставят еднакви пликове, всеки от които съдържа името на един от членовете на ЦИК, без плик с името на председателя й.
15. Във втората кутия се поставят седем еднакви пликове, всеки от които съдържа наименованието на парламентарно представена партия или коалиция, регистрирана в ЦИК.
16. В третата кутия се поставят еднакви пликове, съдържащи пореден номер от 1 до 7.
17. Председателят на ЦИК изтегля два плика от първата кутия и обявява имената на членовете на ЦИК, които ще пристъпят към теглене на плик от втората кутия и към теглене на плик от третата кутия. След обявяването на имената на членовете на ЦИК двата плика се връщат в първата кутия. Ако бъде изтеглен плик с името на отсъстващ член на ЦИК, пликът с неговото име не се връща в първата кутия и се изтегля нов пликот същата кутия.
18. Първият определен чрез жребий член на ЦИК изтегля от вторатакутия плик, съдържащ наименованието на парламентарно партия иликоалиция, регистрирана в ЦИК.
19. Вторият определен чрез жребий член на ЦИК изтегля от третатакутия плик, съдържащ пореден номер.
20. След изваждането им от кутиите пликовете се отварят по едно и също време.
21. Процедурата се повтаря до изчерпване на седемте регистрираните в ЦИК парламентарно представени партии и коалиции.
22. След това се пристъпя към поставяне във втората кутия на еднакви пликове, всеки от които съдържа наименованието на извънпарламентарно представена партия или коалиция, регистриранав ЦИК.
23. В третата кутия се поставят еднакви пликове, съдържащи по един пореден номер. Броят на пликовете е равен на броя на поставените във втората кутия извънпарламентарно представени партии и коалиции, регистрирани в ЦИК.
24. Повтаря се процедурата по т. 17 - 21.

Диспути
25. При провеждане на жребиите за определяне на реда за представянето на партиите и коалициите в диспутите се спазва процедурата, описана в т. 13 - 24 от настоящото решение.
26. В случаите на чл. 65, ал. 3 от ЗИНП при провеждане на съвместен диспут, поредността на парламентарно представените партии и коалиции се запазва, като след тях следва поредността на жребия за извънпарламентарно представените партии и коалиции. Тегленето на жребиите се извършва в един ден и публично в присъствието на представители на регистрираните политически партии и предизборни коалиции и на представители на Българската национална телевизия и на Българското национално радио. За резултатите от проведените жребии се изготвят протокол и решение на ЦИК. Тегленето на жребиите ще се извърши в сградата на Народното събрание, пл. Княз Александър Батенберг 1, откъм Ларгото, фоайето на зала "Света София".
Датата и часът на провеждането имще бъдат определени с решение на ЦИК, което се оповестява по реда на ЗИНП.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР:Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ №101/13.05.2005  регистрация на политическа партия "Обединена Партия на Пенсионерите в България" /ОППБ/ за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 102/13.05.2005  поправка на техническа грешка в Решение номер 71 от 10 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ №103/13.05.2005  отказ за регистрация на политическа партия"Съюз на репресираните в България след 09.09.1944 г."за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 104/15.05.2005  отказ от регистрация на политическа партия с наименование "Партия за демокрация и справедливост" за участие визборите за 40-то Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ №105/15.05.2005  отказ от регистрация на политическа партия Българска комунистическа партия "Георги Димитров" за участие в изборите за 40-то Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ №106/15.05.2005  проверка на подписките за независимикандидати за народни представители
ЦИК - РЕШЕНИЕ №107/16.05.2005  поправка на техническа грешка в Решение номер 60 от 9 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ №108/16.05.2005  допълване и отстраняване на техническа грешка в Решение номер 80 от 11 май 2005 г. на ЦИК за регистрация на коалиция с наименование Коалиция "АТАКА" за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ №109/16.05.2005  процедура за теглене на жребий за определяне на реда за представянето на партиите и коалициите във формите на предизборна кампания по БНТ и БНР
ЦИК - РЕШЕНИЕ №110/17.05.2005  поправка на явна фактическа грешка в Решение номер 61 от 9 май 2005 г. на ЦИК
Решения: 101 ÷ 110 от 366 Страници:   [<<]   [<]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [>]   [>>]