ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 360/08.08.2005

РЕШЕНИЕ № 360
София, 8 август 2005 г.

На основание чл. 23, ал. 1, т. 1 и § 1а от допълнителната разпоредба на Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

РЕШИ:
І. Указва на Българска народна банка – Централно управление – София да преведе по сметката на Център “Фонд за лечение на деца” към министъра на здравеопазването сумите, депозирани от партиите и коалициите, получили по-малко от 1 % от действителните гласове на национално ниво в изборите на 40-о Народно събрание, както следва:
  1. Партия на свободните демократи – ПСД
  2. Народняшка земеделска партия “Никола Петков”
  3. Коалиция “Федерация на Свободния Бизнес – Съюз България”
  4. Партия “Камара на експертите”
  5. Национална коалиция “Да живей България”
  6. Коалиция “Достойна България”
  7. Партия “Федерация активно гражданско общество” – ФАГО
  8. Партия “Съюз на националното достойнство “Гранит”
  9. Партия “Роден край”
 10. Партия “Движение “Напред България”
 11. Партия “Българска християнска коалиция” (БХК)
 12. Партия “Обединена Партия на Пенсионерите в България” (ОППБ)

ІІ. Указва на Българска народна банка – Централно управление – София да преведе по сметките на Център “Фонд за лечение на деца” към министъра на здравеопазването сумите, депозирани от инициативните комитети, издигнали независими кандидати за народни представители, получили по-малко от една четвърт от районната избирателна квота в изборите за 40-о Народно събрание,  както следва:

  1. Инициативен комитет - Петко Илиев Пенев
  2. Инициативен комитет - Радослав Николов Коев
  3. Инициативен комитет - Неделчо Михайлов Димов
  4. Инициативен комитет - Стефчо Иванов Събчев
  5. Инициативен комитет - Илия Замфиров Илиев
  6. Инициативен комитет - Любомир Христов Василев
  7. Инициативен комитет - Ивайло Манчев Петров
  8. Инициативен комитет - Жоро Петров Ничев
  9. Инициативен комитет - Георги Николаев Мумджиев
 10. Инициативен комитет - Веселина Минчева Бозукова
 11. Инициативен комитет - Асен Фиданов Чаушев
 12. Инициативен комитет - Илия Кирилов Велчев
 13. Инициативен комитет - Юли Григоров Абаджиев

Препис от решението да се изпрати на Българска народна банка – Централно управление – София на партиите, коалициите и инициативните комитети, чиито депозити подлежат на превеждане по сметката на Център “Фонд за лечение на деца” към министъра на здравеопазването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 351/01.07.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 352/01.07.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 353/01.07.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 354/01.07.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 355/02.07.2005  Възстановяване на депозита на политическите парти и коалиции, получили не по-малко от 1 на сто от действителните гласове на национално вино в изборите за 40-шд Народно събрание на 25 юни 2005 г.
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 356/07.07.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 357/12.07.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 358/18.07.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 359/21.07.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 360/08.08.2005  невъзстановените суми от депозита по чл. 49а от ЗИНП
Решения: 351 ÷ 360 от 366 Страници:   [<<]   [<]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [>]