ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 321/24.06.2005

Р Е Ш Е Н И Е номер 321
София, 24 юни 2005 г.

Постъпило е писмо вх. № 1080 от 24.06.2005 г. от РИК – София № 26, с искане за утвърждаване на назначаване на сътрудници за приемане, проверка и обработка на изборни книжа от РИК и техните възнаграждения.
На основание чл. 23, ал. 1, т. 1 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:
Разрешава на РИК – София № 26, да назначи до 10  сътрудници с еднократно възнаграждение в размер на 90  (деветдесет) лева за приемане, проверка и обработка на изборните книжа от 25 юни до предаване на книжата в ЦИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 321/24.06.2005  утвърждаване на назначаване на сътрудници за приемане, проверка и обработка на изборни книжа от РИК и техните възнаграждения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 322/25.06.2005  изпълнение на Решение № 311 от 23.06.2005 г. на ЦИК за уникалност на печата на СИК в страната
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 323/25.06.2005  гласуване в лечебни и здравни заведения, почивни домове, санаториуми и национални рехабилитационни центрове
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 324/28.06.2005  приемане докладваните от работната група на ЦИК предложения за актуализация на базата данни
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 325/28.06.2005  определяне възнаграждение на назначените от РИК – Кърджали, технически сътрудници за приемане, проверка и обработка на изборни книжа от РИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 326/28.06.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 327/29.06.2005  заличаване на кандидат за депутат от 15. МИР - Плевен, от коалиция “ОДС – СДС, Демократическа партия, Движение Гергьовден, БЗНС, НС-БЗНС, ДРОМ”
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 328/29.06.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 329/01.07.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 330/01.07.2005 
Решения: 321 ÷ 330 от 366 Страници:   [<<]   [<]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [>]