ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 300/22.06.2005

Р Е Ш Е Н И Е номер 300
София, 22 юни 2005 г.

Постъпила е жалба от Рамадан Байрамли Фаик - упълномощен представител на Партия “Движение за права и свободи” в 9. Кърджалийски избирателен район, срещу решение № 77 от 14.06.2005 г., на РИК – Кърджали за определяне съставите на СИК, с което е било изпълнено частично решение № 269 от 10.06.2005 г. на ЦИК.
Жалбата е заведена в РИК – Кърджали, на 17.06.2005 г. и е допустима. Разгледана по същество, същата е основателна.
С Решение № 269 от 10.06.2005 г. на ЦИК е било отменено частично решение на РИК – Кърджали, за определяне на съставите на секционните комисии в секции с номера 003, 014, 015, 021, 023, 028, 032, 034, 0441, 047, 048 и 055 в община Кирково, като са били дадени указания в ръководствата на посочените комисии да бъдат включени лица, предложени от различни партии и коалиции. Решението на ЦИК е било изпълнено частично, като в някои от секционните комисии в ръководството са били включени представители на Коалиция за България. С обжалваното решение на РИК указанията на ЦИК не са били изпълнени по отношение на секции с номера 003, 014, 028, 032, 0 34, 039, 047 и 048 с мотива, че повече представители на Коалиция за България не могат да бъдат включвани в ръководствата на секционните комисии.
Така изложените съображения не могат да бъдат възприети, тъй като указанията за промяна в състава на секционните комисии се отнасят изобщо до реализирането на принципа, че в ръководството на всяка една секционна комисия следва да бъдат включени представители на различни партии и коалиции.
Предвид изложеното и на основание чл. 23, ал. 1, т. 5 и 8 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :
ИЗМЕНЯ решение № 77 от 14.06.2005 г. на РИК – Кърджали, в частта относно определяне състава на секционните избирателни комисии с номера: 003, 014, 028, 032, 034, 039, 047 и 048 в община Кирково, като извършва следните замени:
- в секция 003 членът на комисията от БЗНС се назначава за заместник-председател, а заместник-председателят от НДСВ се назначава за член;
- в секция 014 първият член на комисията от ДПС се назначава за заместник-председател, а заместник- председателят от НДСВ се назначава за член;
- в секция 028 членът на комисията от ОДС се назначава за заместник-председател, а заместник-председателят от НДСВ се назначава за член;
- в секция 032 членът на комисията от БЗНС се назначава за заместник-председател, а заместник-председателят от НДСВ се назначава за член;
- в секция 034 първият член на комисията от ДПС се назначава за заместник-председател, а заместник-председателят от НДСВ се назначава за член;
- в секция 039 членът на комисията от ОДС се назначава за заместник-председател, а заместник-председателят от НДСВ се назначава за член;
- в секция 047 членът на комисията от БЗНС се назначава за заместник-председател, а заместник-председателят от НДСВ се назначава за член;
- в секция 048 първият член на комисията от ДПС се назначава за заместник-председател, а заместник-председателят от НДСВ се назначава за член;
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 300/22.06.2005  жалба от Рамадан Байрамли Фаик – упълномощен представител на Партия “Движение за права и свободи” в 9. Кърджалийски избирателен район
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 301/22.06.2005  жалба от Рамадан Байрамли Фаик – упълномощен представител на Партия “Движение за права и свободи” в 9. Кърджалийски избирателен район
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 302/23.06.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 303/23.06.2005  номерацията на избирателните секции в чужбина
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 304/23.06.2005  жалба от коалиция “ОДС”, представлявана от д-р Иван Атанасов Колчаков – кандидат за депутат и водач на листа в 13. МИР
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 305/23.06.2005  гласуване в страната на избирател, чиято лична карта (граждански паспорт) е изгубена, открадната или унищожена
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 306/23.06.2005  проверка за редовността на удостоверенията за гласуване на друго място
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 307/23.06.2005  гласуването на българските граждани, живеещи в чужбина, които се намират в страната в изборния ден
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 308/23.06.2005  утвърждаване на назначаване на сътрудници за приемане, проверка и обработка на изборни книжа от РИК и техните възнаграждения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 309/23.06.2005  утвърждаване на назначаване на сътрудници за приемане, проверка и обработка на изборни книжа от РИК и техните възнаграждения
Решения: 300 ÷ 309 от 366 Страници:   [<<]   [<]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [>]