ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 357/12.07.2005

Р Е Ш Е Н И Е номер 357
София, 12 юли 2005 г.

Постъпил е сигнал от Съвета за електронни медии, вх. № 1192 от 8.07.2005 г. Твърди се, че в деня за размисъл – 24 юни 2005 г., по телевизия “7 дни” са излъчени предавания в нарушение на предизборната кампания. Сигналът е подаден след срока, предвиден в чл. 70, ал. 1 от ЗИНП.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 70, ал. 2, т. 2  от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ сигнала, подаден от Съвета за електронни медии, относно нарушение на предизборната кампания по телевизия “7 дни”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 351/01.07.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 352/01.07.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 353/01.07.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 354/01.07.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 355/02.07.2005  Възстановяване на депозита на политическите парти и коалиции, получили не по-малко от 1 на сто от действителните гласове на национално вино в изборите за 40-шд Народно събрание на 25 юни 2005 г.
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 356/07.07.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 357/12.07.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 358/18.07.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 359/21.07.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 360/08.08.2005  невъзстановените суми от депозита по чл. 49а от ЗИНП
Решения: 351 ÷ 360 от 366 Страници:   [<<]   [<]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [>]