ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 361/17.08.2005

РЕШЕНИЕ № 361
София, 17 август 2005 г.

На 16 август 2005 г. Народното събрание на Република България избра министър-председателя и членовете на Министерския съвет. Между тях има и народни представители. Съгласно чл. 68, ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 115, ал. 2 от ЗИНП за времето, през което те изпълняват функциите на министри, се заместват от следващите в избирателните листи кандидати.
На основание чл. 115, ал. 2 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:
Обявява за избрани кандидатите за народни представители, както следва:
1. Маруся Иванова Любчева, ЕГН 490720ХХХХ, от 2. многомандатен избирателен район - Бургас, “КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ – БСП, ПБС, ПД – Социалдемократи, ДСХ, П. “Рома”, КПБ, БЗНС – Ал. Стамболийски, ЗПБ”, на мястото на Сергей Дмитриевич Станишев.
2. Борис Стефанов Николов, ЕГН 530612ХХХХ, от 5. многомандатен избирателен район - Видин, “КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ – БСП, ПБС, ПД – Социалдемократи, ДСХ, П. “Рома”, КПБ, БЗНС – Ал. Стамболийски, ЗПБ”, на мястото на Радослав Ненков Гайдарски.
3. Петър Александров Симеонов, ЕГН 420423ХХХХ, от 15. многомандатен избирателен район - Плевен, “КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ – БСП, ПБС, ПД – Социалдемократи, ДСХ, П. “Рома”, КПБ, БЗНС – Ал. Стамболийски, ЗПБ”, на мястото на Румен Йорданов Петков.
4. Пламен Василев Славов, ЕГН 610520ХХХХ, от 17. многомандатен избирателен район – Пловдив-окръг, “КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ – БСП, ПБС, ПД – Социалдемократи, ДСХ, П. “Рома”, КПБ, БЗНС – Ал. Стамболийски, ЗПБ”, на мястото на Петър Василев Мутафчиев.
5. Руденко Радев Йорданов, ЕГН 461104ХХХХ, от 19. многомандатен избирателен район - Русе, “КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ – БСП, ПБС, ПД – Социалдемократи, ДСХ, П. “Рома”, КПБ, БЗНС – Ал. Стамболийски, ЗПБ”, на мястото на Ивайло Георгиев Калфин.
6. Пламен Георгиев Ранчев, ЕГН 600205ХХХХ, от 21. многомандатен избирателен район - Сливен, “КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ – БСП, ПБС, ПД – Социалдемократи, ДСХ, П. “Рома”, КПБ, БЗНС – Ал. Стамболийски, ЗПБ”, на мястото на Асен Димитров Гагаузов.
7. Бойко Кирилов Радоев, ЕГН 510619ХХХХ, от 23. многомандатен избирателен район - София, “КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ – БСП, ПБС, ПД – Социалдемократи, ДСХ, П. “Рома”, КПБ, БЗНС – Ал. Стамболийски, ЗПБ”, на мястото на Румен Стоянов Овчаров.
8. Илияна Малинова Йотова, ЕГН 641024ХХХХ, от 24. многомандатен избирателен район - София, “КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ – БСП, ПБС, ПД – Социалдемократи, ДСХ, П. “Рома”, КПБ, БЗНС – Ал. Стамболийски, ЗПБ”, на мястото на Стефан Ламбов Данаилов.
9. Иван Добромиров Гороломов, ЕГН 560623ХХХХ, от 27. многомандатен избирателен район – Стара Загора, “КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ – БСП, ПБС, ПД – Социалдемократи, ДСХ, П. “Рома”, КПБ, БЗНС – Ал. Стамболийски, ЗПБ”, на мястото на Емилия Радкова Масларова.
10. Деница Ивайлова Димитрова, ЕГН 780305ХХХХ, от 3. многомандатен избирателен район - Варна, Национално движение Симеон Втори (НДСВ), на мястото на Николай Василев Василев.
11. Мима Тодорова Василева, ЕГН 671121ХХХХ, от 8. многомандатен избирателен район - Добрич, Национално движение Симеон Втори (НДСВ), на мястото на Даниел Василев Вълчев.
12. Илко Димитров Димитров, ЕГН 551223ХХХХ, от 19. многомандатен избирателен район - Русе, Национално движение Симеон Втори (НДСВ), на мястото на Меглена Щилиянова Кунева.
13. Иван Матеев Иванов, ЕГН 450130ХХХХ, от 22. многомандатен избирателен район - Смолян, Национално движение Симеон Втори (НДСВ), на мястото на Георги Петров Петканов.
14. Ясен Георгиев Янев, ЕГН 590310ХХХХ, от 29. многомандатен избирателен район - Хасково, Национално движение Симеон Втори (НДСВ), на мястото на Веселин Витанов Близнаков.
15. Юсеин Аптула Джемил, ЕГН 670302ХХХХ, от 2. многомандатен избирателен район - Бургас, ДПС “Движение за права и свободи”, на мястото на Джевдет Ибрям Чакъров.
16. Ердинч Илияз Хаджиев, ЕГН 610510ХХХХ, от 8. многомандатен избирателен район - Добрич, ДПС “Движение за права и свободи”, на мястото на Нихат Тахир Кабил.
17. Нигяр Сахлим Джафер, ЕГН 660520ХХХХ, от 18. многомандатен избирателен район - Разград, ДПС “Движение за права и свободи”, на мястото на Емел Етем Тошкова.

Решението да се обнародва в "Държавен вестник".

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 361/17.08.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 362/08.09.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 363/08.09.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 364/08.09.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 365/08.09.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 366/08.09.2005 
Решения: 361 ÷ 366 от 366 Страници:   [<<]   [<]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]