ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 356/07.07.2005

Р Е Ш Е Н И Е номер 356
София, 7 юли 2005 г.

С решение № 326 от 28.06.2005 г. Централната избирателна комисия обяви резултатите от изборите за 40-то Народно събрание, произведени на 25 юни 2005г.
Постъпило е писмено заявление, вх. № 1189 от 7.07.2005г., от избрания в два многомандатни избирателни района за народен представител Бойко Методиев Борисов, с която същият заявява в коя листа желае да се смята за избран.
Макар и подадено след срока по чл. 110, ал. 1 от ЗИНП заявлението следва да бъде разгледано с оглед разпоредбата на чл. 63 от Конституцията на Република България, който изисква конституиране на обикновено Народно събрание при наличие на 240 народни представители.
Предвид изложеното и на основание чл. 111, т. 2 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия
РЕШИ:
ОБЯВЯВА за избран кандидата за народен представител Лъчезар Богомилов Иванов, ЕГН ##########, политическа партия „Национално движение Симеон Втори” (НДСВ) в избирателен район Пловдив-област № 17, на мястото на Бойко Методиев Борисов, който остава избран за народен представител в Благоевградски избирателен район №1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 351/01.07.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 352/01.07.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 353/01.07.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 354/01.07.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 355/02.07.2005  Възстановяване на депозита на политическите парти и коалиции, получили не по-малко от 1 на сто от действителните гласове на национално вино в изборите за 40-шд Народно събрание на 25 юни 2005 г.
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 356/07.07.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 357/12.07.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 358/18.07.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 359/21.07.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 360/08.08.2005  невъзстановените суми от депозита по чл. 49а от ЗИНП
Решения: 351 ÷ 360 от 366 Страници:   [<<]   [<]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [>]