ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 341/01.07.2005

Р Е Ш Е Н И Е номер 341
София, 1 юли 2005 г.

С Решение № 326 от 28 юни 2005 г. Централната избирателна комисия обяви резултатите от изборите за 40-то Народно събрание, произведени на 25 юни 2005 г.
В срока по чл. 110, ал. 1 от ЗИНП е постъпило писмено заявления от избрания в два многомандатни избирателни района народен представител Веселин Методиев Петров, с което заявява в кой избирателен район желае да остане избран.
Предвид изложеното и на основание чл. 111, т. 2 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :
Обявява за избрана кандидата за народен представител Елиана Стоименова Масева, ЕГН .........., политическа партия “Демократи за силна България” (ДСБ), в избирателен район Благоевград № 1 на мястото на Веселин Методиев Петров, който остава избран в избирателен район София № 25.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 341/01.07.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 342/01.07.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 343/01.07.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 344/01.07.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 345/01.07.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 346/01.07.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 347/01.07.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 348/01.07.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 349/01.07.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 350/01.07.2005 
Решения: 341 ÷ 350 от 366 Страници:   [<<]   [<]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [>]