ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 354/01.07.2005

Р Е Ш Е Н И Е номер 354
София, 1 юли 2005 г.

С Решение №326 от 28 юни 2005 г. Централната избирателна комисия обяви резултатите от изборите за 40-то Народно събрание, произведени на 25 юни 2005 г.

В срока по чл. 110, ал. 1 от ЗИНП е постъпило писмено заявление от избрания в два многомандатни избирателни района народен представител Красимир Дончев Каракачанов, с което заявява в кой избирателен район желае да остане избран.

Предвид изложеното и на основание чл. 111, т. 2 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :
Обявява за избран кандидата за народен представител Борислав Иванов Българинов, ЕГН.........., коалиция Съюз на свободните демократи, БЗНС - Народен съюз, ВМРО - Българско национално движение - Коалиция "Български народен съюз", в избирателен район Русе №19 на мястото на Красимир Дончев Каракачанов, който остава избран в избирателен район София №23.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 351/01.07.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 352/01.07.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 353/01.07.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 354/01.07.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 355/02.07.2005  Възстановяване на депозита на политическите парти и коалиции, получили не по-малко от 1 на сто от действителните гласове на национално вино в изборите за 40-шд Народно събрание на 25 юни 2005 г.
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 356/07.07.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 357/12.07.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 358/18.07.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 359/21.07.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 360/08.08.2005  невъзстановените суми от депозита по чл. 49а от ЗИНП
Решения: 351 ÷ 360 от 366 Страници:   [<<]   [<]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [>]