ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 355/02.07.2005

Р Е Ш Е Н И Е номер 354
София, 2 юли 2005 г.

На основание на чл. 23, ал. 1, т. 1 и чл. 49а, ал. 3 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :
УКАЗВА на Българската народна банка - Централно управление, София, да възстанови на политическите партии и коалиции, получили не по-малко от 1 на сто от действителните гласове на национално ниво в изборите за 40-то Народно събрание на 25 юни 2005 г. внесения от тях депозит, както следва:

Партия, коалиция или независим кандидат брой
действителни
гласове
Дял
(в %)
"КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ - БСП, ПБС, ПД - СОЦИАЛДЕМОКРАТИ, ДСХ, П. "РОМА", КПБ, БЗНС - АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ, ЗПБ" 1129196 30,95
НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ (НДСВ) 725314 19,88
ДПС "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" 467400 12,81
КОАЛИЦИЯ "АТАКА" 296848 8,14
ОДС - СДС, ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ДВИЖЕНИЕ "ГЕРГЬОВДЕН", БЗНС НС - БЗНС, ДРОМ 280323 7,68
"ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" (ДСБ) 234788 6,44
СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ, БЗНС - НАРОДЕ СЪЮЗ, ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ - КОАЛИЦИЯ "БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" 189268 5,19
НОВОТО ВРЕМЕ 107758 2,95
КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА (ПАРТИИ БСД, НДПС И ОБТ) 47410 1,30
ПД "ЕВРОРОМА" 45637 1,25

Останалите партии и коалиции, регистрирани в ЦИК, и независими кандидати, регистрирани в РИК, не отговарят на изискванията на чл. 49а, ал. 3 от ЗИНП, поради което внесеният от тях депозит не подлежи на връщане.

Препис от решението да се изпрати на Българска народна банка - Централно управление, София, и партиите и коалициите, чиито депозит подлежи на връщане.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 351/01.07.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 352/01.07.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 353/01.07.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 354/01.07.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 355/02.07.2005  Възстановяване на депозита на политическите парти и коалиции, получили не по-малко от 1 на сто от действителните гласове на национално вино в изборите за 40-шд Народно събрание на 25 юни 2005 г.
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 356/07.07.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 357/12.07.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 358/18.07.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 359/21.07.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 360/08.08.2005  невъзстановените суми от депозита по чл. 49а от ЗИНП
Решения: 351 ÷ 360 от 366 Страници:   [<<]   [<]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [>]