ЦИК - РЕШЕНИЕ №188/1.06.2005

Р Е Ш Е Н И Е № 188
София, 1 юни 2005 г.

Постъпила е жалба вх. № 466 от 30.05.2005 г. от Йордан Нихризов – председател и представляващ Българска социал-демократическа партия /БСДП/, с която се иска Централната избирателна комисия да санкционира регистрираната за участие в изборите “Коалиция на розата” и да бъдат свалени разпространените агитационни материали.
В жалбата се излага, че в разпространени агитационни материали на “Коалиция на розата” се съдържа абревиатурата “БСДП”, с което избирателите се въвеждат в заблуждение, че представляваната от жалбоподателя политическа партия е участник в коалицията.
Централната избирателна комисия намира, че правомощие на районните избирателни комисии е да премахват и изземват разпространените на тяхна територия агитационни материали, поставени в нарушение на закона.
Ето защо постъпилата жалба, придружаващите я документи и копие от агитационния материал следва да бъдат изпратени на всичките районни избирателни комисии в страната, които след съответната проверка на тяхна територия и след преценка за нарушаване на ЗИНП от разпространения агитационен материал на “Коалиция на розата” с решение да предприемат необходимите действия по реда на чл. 58 от ЗИНП.
Централната избирателна комисия на основание чл. 23, ал. 1, т. 2 от Закона за избиране на народни представители

Р Е Ш И:
ИЗПРАЩА жалба вх. № 466 от 30.05.2005 г. от Йордан Нихризов – председател на Българска социалдемократическа партия, до всички районни избирателни комисии в страната за предприемане на необходимите действия по чл. 58 от ЗИНП.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ №179/1.06.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ №180/1.06.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ №181/1.06.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ №182/1.06.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ №183/1.06.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ №184/1.06.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ №185/1.06.2005  разрешаване за провеждане на социологически проучвания в изборния ден от “Сова – 5” АД
ЦИК - РЕШЕНИЕ №186/1.06.2005  разрешаване за провеждане на социологически проучвания в изборния ден от “Болкан Бритиш Соушъл Сървейс” АД – Галъп Интернешънъл
ЦИК - РЕШЕНИЕ №187/1.06.2005  жалба от Георги Димитров Данчев, независим Кандидат за народен представител в изборите За народни представители на 25 юни 2005 г., срещу решение № 50 от 31.05.2005 г. на РИК – Пазарджик
ЦИК - РЕШЕНИЕ №188/1.06.2005  жалба от Йордан Нихризов – представляващ Българска социалдемократическа партия
Решения: 179 ÷ 188 от 366 Страници:   [<<]   [<]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [>]   [>>]