ЦИК - РЕШЕНИЕ №180/1.06.2005

Р Е Ш Е Н И Е № 180
София, 1 юни 2005 г.

Постъпила е жалба вх. № 484 от 31.05.2005 г. от Людмил Матеев – председател на областното ръководство на СДС – Перник, срещу решение № 35 от 27.05.2005 г. на РИК – Перник.
Жалбата е в срок и следва да бъде разгледана. Оплакването в жалбата е, че РИК – Перник, не е назначила представители на коалиция “ОДС” в посочените в жалбата секционни избирателни комисии в община Брезник, а именно: СИК с № 140800005 до 140800011, 140800014 до 140800015, 140800018 до 140800019, 140800022 и 1408000025.
Жалбата е основателна.
Коалиция “ОДС” няма представител в описаните секционни избирателни комисии, поради което следва РИК – Перник, да назначи съответен представител на коалицията във всяка една от описаните по-горе СИК съгласно направеното от коалицията предложение до кмета.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 23, ал. 1, т. 8 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:
ОТМЕНЯ решение № 35 от 27.05.2005 г. на РИК – Перник.
УКАЗВА на РИК – Перник, в 7-членните СИК да бъде назначен по един представител на всяка една парламентарно представена политическа партия или коалиция съобразно направеното предложение от същата.
УКАЗВА на РИК – Перник, че в 9-членните секционни избирателни комисии следва да бъдат назначени представители на всички парламентарно представени политически партии и коалиции, като  се редуцира броят на представителите на съответните политически партии и коалиции с оглед математическия модел на тяхното парламентарно представителство.
Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ №179/1.06.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ №180/1.06.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ №181/1.06.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ №182/1.06.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ №183/1.06.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ №184/1.06.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ №185/1.06.2005  разрешаване за провеждане на социологически проучвания в изборния ден от “Сова – 5” АД
ЦИК - РЕШЕНИЕ №186/1.06.2005  разрешаване за провеждане на социологически проучвания в изборния ден от “Болкан Бритиш Соушъл Сървейс” АД – Галъп Интернешънъл
ЦИК - РЕШЕНИЕ №187/1.06.2005  жалба от Георги Димитров Данчев, независим Кандидат за народен представител в изборите За народни представители на 25 юни 2005 г., срещу решение № 50 от 31.05.2005 г. на РИК – Пазарджик
ЦИК - РЕШЕНИЕ №188/1.06.2005  жалба от Йордан Нихризов – представляващ Българска социалдемократическа партия
Решения: 179 ÷ 188 от 366 Страници:   [<<]   [<]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [>]   [>>]