ЦИК - РЕШЕНИЕ №186/1.06.2005

Р Е Ш Е Н И Е № 186
София, 1 юни 2005 г.

Постъпило е заявление вх. № 502 от 31.05.2005 г. от изпълнителния директор на “Болкан Бритиш Соушъл Сървейс” АД – Галъп Интернешънъл, Кънчо Стойчев за издаване на разрешение дружеството да извършва социологически проучвания в изборния ден на 25 юни 2005 г. Заявлението е придружено с копие от удостоверение за актуално състояние от 15.05.2005 г. по ф.д. № 3663/1991 г. на СГС, копие от решение № 8 от 4.10.2004 г. по ф.д. № 3663/1991 г. на СГС и кратка презентация на дружеството с описание на опита им за провеждане на социологически проучвания.
Централната избирателна комисия намира, че заявлението и придружаващите го документи отговарят на изискванията по т. 1 на Решение № 168 от 30.05.2005 г. на ЦИК.
На основание чл. 59, ал. 4 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:
Разрешава на “Болкан Бритиш Соушъл Сървейс” АД – Галъп Интернешънъл, да провежда социологически проучвания в изборния ден 25 юни 2005 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ №179/1.06.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ №180/1.06.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ №181/1.06.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ №182/1.06.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ №183/1.06.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ №184/1.06.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ №185/1.06.2005  разрешаване за провеждане на социологически проучвания в изборния ден от “Сова – 5” АД
ЦИК - РЕШЕНИЕ №186/1.06.2005  разрешаване за провеждане на социологически проучвания в изборния ден от “Болкан Бритиш Соушъл Сървейс” АД – Галъп Интернешънъл
ЦИК - РЕШЕНИЕ №187/1.06.2005  жалба от Георги Димитров Данчев, независим Кандидат за народен представител в изборите За народни представители на 25 юни 2005 г., срещу решение № 50 от 31.05.2005 г. на РИК – Пазарджик
ЦИК - РЕШЕНИЕ №188/1.06.2005  жалба от Йордан Нихризов – представляващ Българска социалдемократическа партия
Решения: 179 ÷ 188 от 366 Страници:   [<<]   [<]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [>]   [>>]