ЦИК - РЕШЕНИЕ №181/1.06.2005

Р Е Ш Е Н И Е № 181
София, 1 юни 2005 г.

Постъпила е жалба вх. № 482 от 31.05.2005 г. от Мария Маринова – председател на партия “Демократи за силна България”, срещу решение № 33 от 26.05.2005 г. на РИК – Перник, обявено на 27.05.2005 г.
Жалбата е в срок и следва да бъде разгледана. Към нея е приложен списък на членове за секционни избирателни комисии – Трън, предложени от ДСБ.
Жалбата се явява основателна. В съставите на СИК в община Трън няма представител на ПП “Демократи за силна България”, което е в нарушение на чл. 18, ал. 1 от ЗИНП и Решение № 85 от 12 май 2005 г. на ЦИК
С оглед гореизложеното и на основание чл. 23, ал. 1, т. 8 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:
ОТМЕНЯ решение № 33 от 26.05.2005 г. на РИК – Перник, с което са назначени членове на СИК в община Трън, като указва, че в тях следва да бъдат назначени представители на ПП “Демократи за силна България” по приложения към жалбата списък.
УКАЗВА на РИК – Перник, че в 7-членните секционни избирателни комисии следва да бъдат назначени представители на всички парламентарно представени политически партии, за които е направено предложение от съответната политическа партия или коалиция.
УКАЗВА на РИК – Перник, че в 9-членните секционни избирателни комисии следва да бъдат назначени представители на всички парламентарно представени политически партии и коалиции, като  се редуцира броят на представителите на съответните политически партии и коалиции с оглед математическия модел на тяхното парламентарно представителство.
Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ №179/1.06.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ №180/1.06.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ №181/1.06.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ №182/1.06.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ №183/1.06.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ №184/1.06.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ №185/1.06.2005  разрешаване за провеждане на социологически проучвания в изборния ден от “Сова – 5” АД
ЦИК - РЕШЕНИЕ №186/1.06.2005  разрешаване за провеждане на социологически проучвания в изборния ден от “Болкан Бритиш Соушъл Сървейс” АД – Галъп Интернешънъл
ЦИК - РЕШЕНИЕ №187/1.06.2005  жалба от Георги Димитров Данчев, независим Кандидат за народен представител в изборите За народни представители на 25 юни 2005 г., срещу решение № 50 от 31.05.2005 г. на РИК – Пазарджик
ЦИК - РЕШЕНИЕ №188/1.06.2005  жалба от Йордан Нихризов – представляващ Българска социалдемократическа партия
Решения: 179 ÷ 188 от 366 Страници:   [<<]   [<]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [>]   [>>]