ЦИК - РЕШЕНИЕ №177/1.06.2005

Р Е Ш Е Н И Е № 177
София, 1 юни 2005 г.

Постъпило е писмо, вх. № 526 от 1.06.2005 г. от председателя и секретаря на РИК – Разград, относно допусната техническа грешка в изписването на имената на члена на РИК – Разград, Айдън Хюсеин Арабджи в Решение № 75 от 10.05.2005 г. на ЦИК.
Централната избирателна комисия, след като се запозна с представените предложения на политическите партии, установи, че невярно изписаните имена са подадени от областния управител на област Разград.
На основание чл. 23, ал. 1, т. 1 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:
Допуска поправка на фактическа грешка в Решение № 75 от 10 май 2005 г., както следва: неправилно изписаните “Айдън Хюсеин Арабанджъ” да се чете “Айдън Хюсеин Арабаджи”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ №169/30.05.2005  жалба от Марияна Мидова, представител на БЗНС – Народен съюз в община Велико Търново, срещу решение № 33 от 26.05.2005 г. на РИК – Велико Търново, за назначаване на СИК в община Велико Търново
ЦИК - РЕШЕНИЕ №170/30.05.2005  поправка на техническа грешка в Решение № 73 от 10 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ №171/30.05.2005  жалба срещу решение № 17 от 25.05.2005 г. на РИК 25 - София
ЦИК - РЕШЕНИЕ №172/31.05.2005  жалби срещу решение № 51 от 25.05.2005 г. на РИК – Хасково
ЦИК - РЕШЕНИЕ №173/31.05.2005  обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат за народен представител
ЦИК - РЕШЕНИЕ №174/31.05.2005  защита на изборната бюлетина и начина на сгъването й
ЦИК - РЕШЕНИЕ №175/31.05.2005  гласуване на избиратели с физически увреждания на опорно двигателния апарат или с увреждане на зрението
ЦИК - РЕШЕНИЕ №176/1.06.2005  жалба от Илия Вичев, председател на Регионалния съвет на ПП “Новото време” – област Шумен, срещу решение № 35 от 27.05.2005 г. на РИК – Шумен, за назначаване на СИК в община Смядово
ЦИК - РЕШЕНИЕ №177/1.06.2005  поправка на фактическа грешка в Решение № 75 от 10 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ №178/1.06.2005 
Решения: 169 ÷ 178 от 366 Страници:   [<<]   [<]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [>]   [>>]