ЦИК - РЕШЕНИЕ №173/31.05.2005

Р Е Ш Е Н И Е № 173
София, 31 май 2005 г.

В съответствие с изискванията на чл. 44, ал. 1, 2 и 7 от ЗИНП Централната избирателна комисия извърши проверка и установи, че кандидатът за народен представител Никола Русинов Иванов, ЕГН 600523ХХХХ, е регистриран, както следва:
1. В избирателен район Видин № 5 на 21.05.2005 г. в 15,40 ч. от името на Национална коалиция “Да живей България”.
2. В избирателен район Видин № 5 на 25.05.2005 г. в 18,40 ч. от името на политическа партия Българска християнска коалиция (БХК).
Тъй като кандидат за народен представител може да бъде регистриран само от една партия или коалиция, то последващите регистрирания от други партии или коалиции следва да бъдат анулирани.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 44, ал. 7 във връзка ал. 2 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:
ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯТА на кандидата за народен представител Никола Русинов Иванов, ЕГН 600523ХХХ, регистриран от политическа партия Българска християнска коалиция (БХК) в избирателен район Видин № 5.
Решението да се изпрати на РИК – Видин, на кандидата за народен представител Никола Русинов Иванов, ЕГН 600523ХХХХ, и на политическа партия Българска християнска коалиция (БХК).

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ №169/30.05.2005  жалба от Марияна Мидова, представител на БЗНС – Народен съюз в община Велико Търново, срещу решение № 33 от 26.05.2005 г. на РИК – Велико Търново, за назначаване на СИК в община Велико Търново
ЦИК - РЕШЕНИЕ №170/30.05.2005  поправка на техническа грешка в Решение № 73 от 10 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ №171/30.05.2005  жалба срещу решение № 17 от 25.05.2005 г. на РИК 25 - София
ЦИК - РЕШЕНИЕ №172/31.05.2005  жалби срещу решение № 51 от 25.05.2005 г. на РИК – Хасково
ЦИК - РЕШЕНИЕ №173/31.05.2005  обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат за народен представител
ЦИК - РЕШЕНИЕ №174/31.05.2005  защита на изборната бюлетина и начина на сгъването й
ЦИК - РЕШЕНИЕ №175/31.05.2005  гласуване на избиратели с физически увреждания на опорно двигателния апарат или с увреждане на зрението
ЦИК - РЕШЕНИЕ №176/1.06.2005  жалба от Илия Вичев, председател на Регионалния съвет на ПП “Новото време” – област Шумен, срещу решение № 35 от 27.05.2005 г. на РИК – Шумен, за назначаване на СИК в община Смядово
ЦИК - РЕШЕНИЕ №177/1.06.2005  поправка на фактическа грешка в Решение № 75 от 10 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ №178/1.06.2005 
Решения: 169 ÷ 178 от 366 Страници:   [<<]   [<]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [>]   [>>]