ЦИК - РЕШЕНИЕ №168/30.05.2005

Р Е Ш Е Н И Е № 168
София, 30 май 2005 г.

На основание чл. 23, ал. 1, т. 15 и чл. 59, ал. 3 и 4 от Закона за избиране на народни представители и Решение № 20 от 29.04.2005 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:
1. Социологическите агенции, които желаят да провеждат социологически проучвания в изборния ден, за да получат разрешение, следва да представят най-късно до 15 ч. на 9 юни 2005 г. в деловодството на ЦИК следните документи:
- заявление;
- съдебно решение за регистрация;
- удостоверение за актуално състояние;
- представяне на социологическата агенция, в т.ч. описание на опита й за провеждане на социологически проучвания в изборния ден.
2. До 14 юни 2005 г. включително получилите разрешение от Централната избирателна комисия социологическите агенции да представят в ЦИК в запечатан плик:
- списък на секциите с номерата съгласно Решение № 9 от 29.04.2005 г. на ЦИК, пред които ще се извършва анкетиране;
- инструкцията, по която ще работят анкетьорите.
3. До 19 юни 2005 г. включително социологическите агенции, изпълнили изискванията по т. 2, да представят в ЦИК списък на анкетьорите по секции с трите имена и ЕГН, както и образец от отличителния знак, който ще носят представителите на агенцията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ №159/28.05.2005  вида на хартия за отпечатване на бюлетините за изборите за народни представители на 25 юни 2005 г.
ЦИК - РЕШЕНИЕ №160/28.05.2005  поправка на техническа грешка в Решение № 64 от 9.05.2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ №161/28.05.2005  промяна в състава на РИК - Плевен
ЦИК - РЕШЕНИЕ №162/28.05.2005  промяна в състава на РИК - Плевен
ЦИК - РЕШЕНИЕ №163/28.05.2005  жалба от Димитър Николов Георгиев, председател на Общинската организация на ПП “Новото време”, Хасково, срещу решение № 22 от 20.05.2005 г. на РИК – Хасково, за назначаване на СИК в община Димитровград
ЦИК - РЕШЕНИЕ №164/28.05.2005  жалба от Димитър Николов Георгиев, председател на Общинската организация на ПП “Новото време”, Хасково, срещу решение № 30 от 23.05.2005 г. на РИК – Хасково, за назначаване на СИК в община Минерални бани, и решение № 22 от 20.05.2005 г. на РИК – Хасково,
ЦИК - РЕШЕНИЕ №165/28.05.2005  възражение от БЗНС - НС срещу определените с решение № 22 от 20.05.2005 г. на РИК – Хасково, бройки в секционните избирателни комисии в община Димитровград
ЦИК - РЕШЕНИЕ №166/30.05.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ №167/30.05.2005  жалба от Радостина Славчова Чернева, регионален координатор на ПП “Демократи за силна България” за 12. МИР – Монтана, срещу решение № 38 от 26.05.2005 г. на РИК – Монтана, за назначаване на СИК в община Монтана
ЦИК - РЕШЕНИЕ №168/30.05.2005  документите за регистрация в ЦИК за извършване на социологически проучвания в изборния ден
Решения: 159 ÷ 168 от 366 Страници:   [<<]   [<]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [>]   [>>]