ЦИК - РЕШЕНИЕ №165/28.05.2005

Р Е Ш Е Н И Е № 165
София, 28 май 2005 г.

Постъпило е възражение вх. № 390 от 26.05.2005 г. от Данчо Данев, подписан като председател на Областното настоятелство на БЗНС – НС, Хасково, срещу определените с решение № 22 от 20.05.2005 г. на РИК – Хасково, бройки в СИК в община Димитровград.
Възразява се срещу определените бройки в СИК в община Димитровград. Твърди се, че е нарушен чл. 18, ал. 1 от ЗИНП, съгласно който политическата сила БЗНС – НС трябва да получи 91 места. Иска се от ЦИК да регистрира допълнително 54 нейни представители за членове на СИК и 9 резервни. Възразява се, че участвалият в преговорите за определяне бройките на СИК Атанас Атанасов не бил упълномощен да участва в тях.
Към възражението е приложена цялата преписка на РИК – Хасково, по назначаване съставите на СИК в община Димитровград, включително решение № 23 от 21.05.2005 г. на РИК – Хасково, с което е разгледано възражението на Областното настоятелство на БЗНС – НС, Хасково, срещу определените бройки в СИК в община Димитровград.
На основание така приложените към възражението писмени доказателства, а именно: протокол от 20.04.2005 г. и протокол от 26.04.2005 г. от проведените срещи – консултации с политическите сили, решение № 22 от 20.05.2005 г. на РИК – Хасково, разпределение на ръководните длъжности и членовете на СИК по партии и коалиции и решение № 23 от 21.05.2005 г. на РИК – Хасково, и след направените разисквания Централната избирателна комисия констатира следното:
Възражението е подадено в срок и следва да бъде разгледано. Същото е основателно.
И двата протокола за проведените консултации от 20 и 26 април 2005 г. са подписани за БЗНС – НС от Атанас Атанасов – председател на Общинското настоятелство на БЗНС – НС, Димитровград. Приложено е пълномощно от 20.04.2005 г. на Общинското настоятелство на БЗНС – НС, Димитровград, за упълномощаване на Атанас Атанасов – председател на общинското настоятелство на БЗНС – НС, Димитровград, да участва в среща-консултация за определяне състава и квотите на СИК в община Димитровград, подписано от същото лице. Не е поканено в преговорите да участва лице редовно упълномощено от главния секретар на БЗНС – НС Анастасия Георгиева Димитрова-Мозер.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 23, ал. 1, т. 8 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:
ОТМЕНЯ решение № 22 от 20.05.2005 г. на РИК – Хасково, в частта му, в която са назначени членове в секционните избирателни комисии в община Димитровград от БЗНС – НС.
Връща преписка вх. № 390 от 26.05.2005 г. на ЦИК на РИК – Хасково, за назначаване на членове на СИК в община Димитровград от БЗНС – НС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ №159/28.05.2005  вида на хартия за отпечатване на бюлетините за изборите за народни представители на 25 юни 2005 г.
ЦИК - РЕШЕНИЕ №160/28.05.2005  поправка на техническа грешка в Решение № 64 от 9.05.2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ №161/28.05.2005  промяна в състава на РИК - Плевен
ЦИК - РЕШЕНИЕ №162/28.05.2005  промяна в състава на РИК - Плевен
ЦИК - РЕШЕНИЕ №163/28.05.2005  жалба от Димитър Николов Георгиев, председател на Общинската организация на ПП “Новото време”, Хасково, срещу решение № 22 от 20.05.2005 г. на РИК – Хасково, за назначаване на СИК в община Димитровград
ЦИК - РЕШЕНИЕ №164/28.05.2005  жалба от Димитър Николов Георгиев, председател на Общинската организация на ПП “Новото време”, Хасково, срещу решение № 30 от 23.05.2005 г. на РИК – Хасково, за назначаване на СИК в община Минерални бани, и решение № 22 от 20.05.2005 г. на РИК – Хасково,
ЦИК - РЕШЕНИЕ №165/28.05.2005  възражение от БЗНС - НС срещу определените с решение № 22 от 20.05.2005 г. на РИК – Хасково, бройки в секционните избирателни комисии в община Димитровград
ЦИК - РЕШЕНИЕ №166/30.05.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ №167/30.05.2005  жалба от Радостина Славчова Чернева, регионален координатор на ПП “Демократи за силна България” за 12. МИР – Монтана, срещу решение № 38 от 26.05.2005 г. на РИК – Монтана, за назначаване на СИК в община Монтана
ЦИК - РЕШЕНИЕ №168/30.05.2005  документите за регистрация в ЦИК за извършване на социологически проучвания в изборния ден
Решения: 159 ÷ 168 от 366 Страници:   [<<]   [<]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [>]   [>>]