ЦИК - РЕШЕНИЕ №164/28.05.2005

Р Е Ш Е Н И Е № 164
София, 28 май 2005 г.

Постъпила е жалба вх. № 399 от 26.05.2005 г. от Димитър Николов Георгиев – председател на Общинската организация на ПП “Новото време” - Хасково, срещу решение № 30 от 23.05.2005 г. на РИК – Хасково, за назначаване на СИК в община Минерални бани, и решение № 22 от 20.05.2005 г. на РИК – Хасково, за назначаване на СИК в община Минерални бани.
Възразява се, че не е спазен чл. 18 от ЗИНП при определяне представителството в секционните избирателни комисии в община Минерални бани. Иска се от ЦИК да отмени решение № 30 от 23.05.2005 г. на РИК – Хасково, за назначаване на секционните избирателни комисии в община Минерални бани, като за ПП “Новото време” да има по един представител във всяка СИК.
Към жалбата е приложена цялата преписка на РИК – Хасково, по назначаване съставите на СИК в община Минерални бани.
На основание така приложените към жалбата писмени доказателства и след направените разисквания ЦИК констатира следното:
Жалбата е подадена в срок и следва да бъде разгледана. Същата е основателна.
Проведени са две консултации с политическите партии за определяне съставите на СИК в община Минерални бани – на 5.05.2005 г. и на 17.05.2005 г., като ПП “Новото време” е получила покана за участие в консултациите на 17.05.2005 г. (изх. №  974 от 17.05.2005 г. на Общинския съвет – Минерални бани) – върху тази покана за ПП “Новото време” има подпис на лицето Ваня Атанасова. Видно от протоколите от проведените на 5 и 17 май 2005 г. консултации ПП “Новото време” не е присъствала. Не е присъствал и представител на БЗНС – НС, въпреки че е парламентарно представена политическа сила. С това са нарушени разпоредбите на чл. 18, ал. 1 от ЗИНП.
Обжалваното решение № 22 от 20.05.2005 г. на РИК – Хасково, касае назначаването на секционни избирателни комисии в община Димитровград и е неотносимо към СИК в община Минерални бани.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 23, ал. 1, т. 8 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:
ОТМЕНЯ решение № 30 от 23.05.2005 г. на РИК – Хасково, за назначаване на секционни избирателни комисии в община Минерални бани.
ВРЪЩА преписка, вх. № 399 от 26.05.2005 г., на РИК – Хасково, за назначаване на секционни избирателни комисии в община Минерални бани с представители на парламентарно представените политически сили съгласно § 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на ЗИНП и т. 2 от Решение № 85 от 12 май 2005 г. на ЦИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ №159/28.05.2005  вида на хартия за отпечатване на бюлетините за изборите за народни представители на 25 юни 2005 г.
ЦИК - РЕШЕНИЕ №160/28.05.2005  поправка на техническа грешка в Решение № 64 от 9.05.2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ №161/28.05.2005  промяна в състава на РИК - Плевен
ЦИК - РЕШЕНИЕ №162/28.05.2005  промяна в състава на РИК - Плевен
ЦИК - РЕШЕНИЕ №163/28.05.2005  жалба от Димитър Николов Георгиев, председател на Общинската организация на ПП “Новото време”, Хасково, срещу решение № 22 от 20.05.2005 г. на РИК – Хасково, за назначаване на СИК в община Димитровград
ЦИК - РЕШЕНИЕ №164/28.05.2005  жалба от Димитър Николов Георгиев, председател на Общинската организация на ПП “Новото време”, Хасково, срещу решение № 30 от 23.05.2005 г. на РИК – Хасково, за назначаване на СИК в община Минерални бани, и решение № 22 от 20.05.2005 г. на РИК – Хасково,
ЦИК - РЕШЕНИЕ №165/28.05.2005  възражение от БЗНС - НС срещу определените с решение № 22 от 20.05.2005 г. на РИК – Хасково, бройки в секционните избирателни комисии в община Димитровград
ЦИК - РЕШЕНИЕ №166/30.05.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ №167/30.05.2005  жалба от Радостина Славчова Чернева, регионален координатор на ПП “Демократи за силна България” за 12. МИР – Монтана, срещу решение № 38 от 26.05.2005 г. на РИК – Монтана, за назначаване на СИК в община Монтана
ЦИК - РЕШЕНИЕ №168/30.05.2005  документите за регистрация в ЦИК за извършване на социологически проучвания в изборния ден
Решения: 159 ÷ 168 от 366 Страници:   [<<]   [<]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [>]   [>>]