ЦИК-РЕШЕНИЕ №150/25.05.2005

РЕШЕНИЕ 150
София, 25 май 2005 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК - София номер 25

Постъпила е молба, вх. номер 384 от 25.05.2005 г. от председателя на областния съвет на СДС - София, Стефан Титков Иванов с искане резервният член от квотата на СДС Димитър Николов Ангелов да бъде заличен от състава на резервите и на негово място като резервен член се предлага Станислава Груйчева Славчева. Постъпила е и молба-съгласие от Димитър Николов Ангелов да бъде изваден от състава на резервите.
На основание чл. 23, ал. 1, т. 5 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

РЕШИ:
1. ЗАЛИЧАВА Димитър Николов Ангелов от състава на резервите на РИК - София номер 25.
2. НАЗНАЧАВА Станислава Груйчева Славчева, ЕГН 790723...., в състава на резервите на РИК - София номер 25.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК-РЕШЕНИЕ №141/21.05.2005  одобряване на Споразумение за реда и условията за отразяване по Българското национално радио на предизборната кампания за избиране на народни представители за 40-о Народно събрание
ЦИК-РЕШЕНИЕ №142/21.05.2005  класиране в конкурса за разработване на аудио- и аудио-визуални произведения (клипове) с цел провеждане на разяснителна кампания за правата и задълженията на избирателите
ЦИК-РЕШЕНИЕ №143/21.05.2005  реда на представяне на партиите и коалициите в различните форми на предизборната кампания по БНТ и БНР, както и по регионалните обществени радио- и телевизионни центрове (без диспутите)
ЦИК-РЕШЕНИЕ №144/24.05.2005  промяна в състава на РИК - Шумен
ЦИК-РЕШЕНИЕ №145/24.05.2005  поправка на техническа грешка в Решение номер 44 от 8 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК-РЕШЕНИЕ №146/24.05.2005  промяна в състава на РИК - Видин
ЦИК-РЕШЕНИЕ №147/24.05.2005  промяна в състава на РИК - Русе
ЦИК-РЕШЕНИЕ №148/24.05.2005  промяна в състава на РИК - Пловдив номер 16
ЦИК-РЕШЕНИЕ №149/25.05.2005  поправка на явна фактическа грешка в Решение номер 50 от 9 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК-РЕШЕНИЕ №150/25.05.2005  промяна в състава на РИК - София номер 25
Решения: 141 ÷ 150 от 366 Страници:   [<<]   [<]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [>]   [>>]