ЦИК-РЕШЕНИЕ №145/24.05.2005

РЕШЕНИЕ №145
София, 24 май  2005 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в  Решение номер 44 от 8 май 2005 г. на ЦИК

Постъпила е молба, вх. номер 340 от 23.05.2005 г. от Вибраела Страхилова Велкова - член на РИК - Видин, за допусната грешка в изписването на собственото й име, като е изписано "Вибриела" вместо "Вибраела".
На основание чл. 19, ал. 1 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

РЕШИ:
ДОПУСКА поправка на явна техническа грешка в Решение номер 44 от 8 май 2005 г. на ЦИК, като собственото име на члена на РИК - Видин, да се чете "Вибраела".

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК-РЕШЕНИЕ №141/21.05.2005  одобряване на Споразумение за реда и условията за отразяване по Българското национално радио на предизборната кампания за избиране на народни представители за 40-о Народно събрание
ЦИК-РЕШЕНИЕ №142/21.05.2005  класиране в конкурса за разработване на аудио- и аудио-визуални произведения (клипове) с цел провеждане на разяснителна кампания за правата и задълженията на избирателите
ЦИК-РЕШЕНИЕ №143/21.05.2005  реда на представяне на партиите и коалициите в различните форми на предизборната кампания по БНТ и БНР, както и по регионалните обществени радио- и телевизионни центрове (без диспутите)
ЦИК-РЕШЕНИЕ №144/24.05.2005  промяна в състава на РИК - Шумен
ЦИК-РЕШЕНИЕ №145/24.05.2005  поправка на техническа грешка в Решение номер 44 от 8 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК-РЕШЕНИЕ №146/24.05.2005  промяна в състава на РИК - Видин
ЦИК-РЕШЕНИЕ №147/24.05.2005  промяна в състава на РИК - Русе
ЦИК-РЕШЕНИЕ №148/24.05.2005  промяна в състава на РИК - Пловдив номер 16
ЦИК-РЕШЕНИЕ №149/25.05.2005  поправка на явна фактическа грешка в Решение номер 50 от 9 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК-РЕШЕНИЕ №150/25.05.2005  промяна в състава на РИК - София номер 25
Решения: 141 ÷ 150 от 366 Страници:   [<<]   [<]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [>]   [>>]