ЦИК-РЕШЕНИЕ №143/21.05.2005

РЕШЕНИЕ №143
София, 21 май  2005 г.

ОТНОСНО: реда на представяне на партиите и коалициите в различните форми на предизборната кампания по БНТ и БНР, както и по регионалните обществени радио- и телевизионни центрове (без диспутите)

На основание чл. 23, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 62 от Закона за избиране на народни представители и след проведения в изпълнение на решения номер 100 от 13 май 2005 г. и номер 109 от 16 май 2005 г. на ЦИК жребий на 20 май 2005 г. в сградата на Народното събрание на пл. Княз Ал. Батенберг 1, от 14,30 ч.
Централната избирателна комисия

РЕШИ:
ПЪРВО. Определя реда на представянето на партиите и коалициите във встъпителните клипове по Българската национална телевизия, Българското национално радио, регионалните обществени радио- и телевизионни центрове, както следва:
1. Политическа партия Народняшка земеделска партия "Никола Петков"
2. Политическа партия "Роден край"
3. Коалиция Национално обединение "АТАКА"
4. Коалиция КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА /Партии БСД, НДПС и  ОБТ/
5. Политическа партия "ДПС "Движение за права и свободи"
6. Коалиция "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ - БСП, ПБС, ПД -  Социалдемократи, ДСХ, П. "Рома", КПБ, БЗНС -  Ал. Стамболийски, ЗПБ"
7. Политическа партия "Новото време"
8. Коалиция Коалиция "Достойна България"
9. Политическа партия "Федерация активно гражданско общество" - ФАГО
10. Политическа партия "Съюз на националното достойнство "Гранит"
11. Политическа партия "Демократи за силна България" (ДСБ)
12. Коалиция Национална коалиция "Да живей България!"
13. Коалиция Съюз на свободните демократи, БЗНС - Народен съюз, ВМРО - Българско национално движение - Коалиция "БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"
14. Политическа партия "Обединена Партия на Пенсионерите в България" /ОППБ/
15. Политическа партия Политическо движение "Евророма"
16. Политическа партия "Българска християнска коалиция" (БХК)
17. Коалиция "ОДС - СДС, Демократическа партия, Движение "Гергьовден", БЗНС НС - БЗНС, ДРОМ"
18. Политическа партия "Камара на експертите"
19. Политическа партия Национално движение Симеон Втори  (НДСВ)
20. Коалиция "Федерация на Свободния Бизнес - Съюз България"
21. Политическа партия Движение "Напред България"
22. Политическа партия Партия на свободните демократи - ПСД

ВТОРО. Определя реда на представянето на партиите и коалициите в рекламните клипове по Българската национална телевизия, Българското национално радио, регионалните обществени радио- и телевизионни центрове, както следва:
1. Коалиция "ОДС - СДС, Демократическа партия, Движение "Гергьовден", БЗНС НС - БЗНС, ДРОМ"
2. Политическа партия Политическо движение "Евророма"
3. Политическа партия Народняшка земеделска партия "Никола Петков"
4. Политическа партия Национално движение Симеон Втори  (НДСВ)
5. Коалиция КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА /Партии БСД, НДПС и ОБТ/
6. Политическа партия "Роден край"
7. Коалиция "Федерация на Свободния Бизнес - Съюз България"
8. Коалиция Национално обединение "АТАКА"
9. Политическа партия "Съюз на националното достойнство "Гранит" 10. Политическа партия "Българска християнска коалиция" (БХК)
11. Коалиция Национална коалиция "Да живей България!"
12. Политическа партия Движение "Напред България"
13. Политическа партия "Демократи за силна България" (ДСБ)
14. Коалиция Съюз на свободните демократи, БЗНС - Народен съюз, ВМРО - Българско национално движение - Коалиция "БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"
15. Политическа партия "Обединена Партия на Пенсионерите в България" /ОППБ/
16. Политическа партия "Камара на експертите"
17. Политическа партия "ДПС "Движение за права и свободи"
18. Политическа партия "Федерация активно гражданско  общество" - ФАГО
19. Политическа партия Партия на свободните демократи - ПСД
20. Коалиция Коалиция "Достойна България"
21. Коалиция "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ - БСП, ПБС, ПД - Социалдемократи, ДСХ, П. "Рома", КПБ, БЗНС -  Ал. Стамболийски, ЗПБ"
22. Политическа партия "Новото време"

ТРЕТО. Определя реда на представянето на партиите и коалициите в заключителните клипове по Българската национална телевизия,
Българското национално радио, регионалните обществени радио- и
телевизионни центрове, както следва:
1. Коалиция "Федерация на Свободния Бизнес - Съюз България"
2. Политическа партия "Съюз на националното достойнство "Гранит" 3. Политическа партия Национално движение Симеон Втори  (НДСВ)
4. Политическа партия "Федерация активно гражданско  общество" - ФАГО
5. Политическа партия "Роден край"
6. Политическа партия Движение "Напред България"
7. Коалиция "ОДС - СДС, Демократическа партия, Движение "Гергьовден", БЗНС НС - БЗНС, ДРОМ"
8. Политическа партия Партия на свободните демократи - ПСД
9. Политическа партия ДПС "Движение за права и свободи"
10. Политическа партия Народняшка земеделска партия "Никола Петков"
11. Коалиция Национална коалиция "Да живей България!"
12. Политическа партия "Българска християнска коалиция" (БХК)
13. Политическа партия Политическо движение "Евророма"
14. Политическа партия "Новото време"
15. Коалиция Национално обединение "АТАКА"
16. Коалиция Коалиция "Достойна България"
17. Коалиция КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА /Партии БСД, НДПС и  ОБТ/
18. Политическа партия "Обединена Партия на Пенсионерите в България" /ОППБ/
19. Политическа партия "Демократи за силна България" (ДСБ)
20. Коалиция Съюз на свободните демократи, БЗНС - Народен съюз, ВМРО - Българско национално движение - Коалиция "БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"
21. Коалиция "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ - БСП, ПБС, ПД - Социалдемократи, ДСХ, П. "Рома", КПБ, БЗНС -  Ал. Стамболийски, ЗПБ"
22. Политическа партия "Камара на експертите"

ЧЕТВЪРТО. Определя реда на представянето на парламентарно представените партии и коалиции в хрониките по Българската национална телевизия, Българското национално радио, регионалните обществени радио- и телевизионни центрове, както следва:
1. Коалиция Съюз на свободните демократи, БЗНС - Народен  съюз, ВМРО - Българско национално движение - Коалиция  "БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"
2. Политическа партия "Новото време"
3. Коалиция "ОДС - СДС, Демократическа партия, Движение "Гергьовден", БЗНС НС - БЗНС, ДРОМ"
4. Политическа партия Национално движение Симеон Втори  (НДСВ)
5. Политическа партия "Демократи за силна България" (ДСБ)
6. Политическа партия "ДПС "Движение за права и свободи"
7. Коалиция "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ - БСП, ПБС, ПД -  Социалдемократи, ДСХ, П. "Рома", КПБ, БЗНС -  Ал. Стамболийски,
ЗПБ"

ПЕТО. Определя реда на представянето на извънпарламентарно представените партии и коалиции в хрониките по Българската национална телевизия, Българското национално радио, регионалните обществени радио- и телевизионни центрове, както следва:
1. Политическа партия "Съюз на националното достойнство "Гранит" 2. Политическа партия "Камара на експертите"
3. Коалиция Национална коалиция "Да живей България!"
4. Политическа партия Партия на свободните демократи - ПСД
5. Политическа партия Народняшка земеделска партия "Никола Петков"
6. Политическа партия "Роден край"
7. Политическа партия Движение "Напред България"
8. Коалиция Коалиция "Достойна България"
9. Коалиция КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА /Партии БСД, НДПС и  ОБТ/
10. Политическа партия Политическо движение "Евророма"
11. Коалиция "Федерация на Свободния Бизнес - Съюз България"
12. Коалиция Национално обединение "АТАКА"
13. Политическа партия "Обединена Партия на Пенсионерите в България" /ОППБ/
14. Политическа партия "Българска християнска коалиция" (БХК)
15. Политическа партия "Федерация активно гражданско  общество"
 - ФАГО

ШЕСТО. Определя реда на представянето на парламентарно представените партии и коалиции в диспутите по Българската национална телевизия и Българското национално радио, както следва:
1. Коалиция "ОДС - СДС, Демократическа партия, Движение "Гергьовден", БЗНС НС - БЗНС, ДРОМ"
2. Политическа партия Национално движение Симеон Втори  (НДСВ)
3. Коалиция "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ - БСП, ПБС, ПД - Социалдемократи, ДСХ, П. "Рома", КПБ, БЗНС -  Ал. Стамболийски, ЗПБ"
4. Политическа партия "Новото време"
5. Политическа партия "ДПС "Движение за права и свободи"
6. Коалиция Съюз на свободните демократи, БЗНС - Народен  съюз, ВМРО - Българско национално движение - Коалиция  "БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"
7. Политическа партия "Демократи за силна България" (ДСБ)

СЕДМО. Определя реда на представянето на извънпарламентарно представените партии и коалиции в диспутите по Българската национална телевизия и Българското национално радио, както следва:
1. Политическа партия Движение "Напред България"
2. Политическа партия "Обединена Партия на Пенсионерите в България" /ОППБ/
3. Коалиция Национално обединение "АТАКА"
4. Коалиция Коалиция "Достойна България"
5. Коалиция "Федерация на Свободния Бизнес - Съюз България"
6. Коалиция Национална коалиция "Да живей България!"
7. Политическа партия Народняшка земеделска партия "Никола Петков"
8. Политическа партия "Камара на експертите"
9. Политическа партия Партия на свободните демократи - ПСД
10. Политическа партия "Българска християнска коалиция" (БХК)
11. Политическа партия "Съюз на националното достойнство "Гранит"
12. Коалиция КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА /Партии БСД, НДПС и  ОБТ/
13. Политическа партия Политическо движение "Евророма"
14. Политическа партия "Роден край"
15. Политическа партия "Федерация активно гражданско  общество" - ФАГО

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК-РЕШЕНИЕ №141/21.05.2005  одобряване на Споразумение за реда и условията за отразяване по Българското национално радио на предизборната кампания за избиране на народни представители за 40-о Народно събрание
ЦИК-РЕШЕНИЕ №142/21.05.2005  класиране в конкурса за разработване на аудио- и аудио-визуални произведения (клипове) с цел провеждане на разяснителна кампания за правата и задълженията на избирателите
ЦИК-РЕШЕНИЕ №143/21.05.2005  реда на представяне на партиите и коалициите в различните форми на предизборната кампания по БНТ и БНР, както и по регионалните обществени радио- и телевизионни центрове (без диспутите)
ЦИК-РЕШЕНИЕ №144/24.05.2005  промяна в състава на РИК - Шумен
ЦИК-РЕШЕНИЕ №145/24.05.2005  поправка на техническа грешка в Решение номер 44 от 8 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК-РЕШЕНИЕ №146/24.05.2005  промяна в състава на РИК - Видин
ЦИК-РЕШЕНИЕ №147/24.05.2005  промяна в състава на РИК - Русе
ЦИК-РЕШЕНИЕ №148/24.05.2005  промяна в състава на РИК - Пловдив номер 16
ЦИК-РЕШЕНИЕ №149/25.05.2005  поправка на явна фактическа грешка в Решение номер 50 от 9 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК-РЕШЕНИЕ №150/25.05.2005  промяна в състава на РИК - София номер 25
Решения: 141 ÷ 150 от 366 Страници:   [<<]   [<]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [>]   [>>]