ЦИК-РЕШЕНИЕ №149/25.05.2005

РЕШЕНИЕ 149
София, 25 май 2005 г.

ОТНОСНО: поправка на явна фактическа грешка в Решение номер 50 от 9 май 2005 г. на ЦИК

Постъпило е писмо, вх. номер 366 от 25.05.2005 г. от председателя и секретаря на РИК - Кюстендил, относно допусната техническа грешка в изписването на ЕГН на Теменужка Георгиева Михайлова и Калина Кръстева Анастасова в Решение номер 50 от 9.05.2005 г. на ЦИК.
Централната избирателна комисия, след като се запозна с представените предложения на политическите партии, установи, че невярно изписаните ЕГН са подадени от представляващите партиите НДСВ и ДПС по време на преговорите.
На основание чл. 23, ал. 1, т. 1 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

РЕШИ:
Допуска поправка на явна фактическа грешка в Решение номер 50 от 9 май 2005 г., както следва: ЕГН на зам.-председателя на комисията Теменужка Георгиева Михайлова да се чете "ЕГН 600120...."; ЕГН на члена на комисията Калина Кръстева Анастасова да се чете "ЕГН 730918....".

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК-РЕШЕНИЕ №141/21.05.2005  одобряване на Споразумение за реда и условията за отразяване по Българското национално радио на предизборната кампания за избиране на народни представители за 40-о Народно събрание
ЦИК-РЕШЕНИЕ №142/21.05.2005  класиране в конкурса за разработване на аудио- и аудио-визуални произведения (клипове) с цел провеждане на разяснителна кампания за правата и задълженията на избирателите
ЦИК-РЕШЕНИЕ №143/21.05.2005  реда на представяне на партиите и коалициите в различните форми на предизборната кампания по БНТ и БНР, както и по регионалните обществени радио- и телевизионни центрове (без диспутите)
ЦИК-РЕШЕНИЕ №144/24.05.2005  промяна в състава на РИК - Шумен
ЦИК-РЕШЕНИЕ №145/24.05.2005  поправка на техническа грешка в Решение номер 44 от 8 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК-РЕШЕНИЕ №146/24.05.2005  промяна в състава на РИК - Видин
ЦИК-РЕШЕНИЕ №147/24.05.2005  промяна в състава на РИК - Русе
ЦИК-РЕШЕНИЕ №148/24.05.2005  промяна в състава на РИК - Пловдив номер 16
ЦИК-РЕШЕНИЕ №149/25.05.2005  поправка на явна фактическа грешка в Решение номер 50 от 9 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК-РЕШЕНИЕ №150/25.05.2005  промяна в състава на РИК - София номер 25
Решения: 141 ÷ 150 от 366 Страници:   [<<]   [<]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [>]   [>>]