spacer

АНТОАНЕТА МИТКОВА ГРУЕВА
spacer
    
Член на Централна избирателна комисияspacerspacer Завършила Юридическия факултет на СУ "Св. Кл. Охридски", адвокат.
Член на Централната избирателна комисия за местни избори - 2003 г.
spacer