spacer

ДИМИТЪР РАДЕВ РАДЕВ
spacer
    
Член на Централна избирателна комисияspacerspacer Роден на 25.09.1959г. в гр. София.
Завършил право в Юридическия факултет на СУ "Св.Климент Охридски" през 1984 г.
Доцент по теория на държавата и правото в Юридическия факултет на Университета за национално и световно стопанство.
Ръководител на катедра "Публичноправни науки" в същия факултет, доктор по право.
Член на Софийската адвокатска колегия. Безпартиен.
Член на Световната асоциация по философия на правото.
spacer