РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на телефонните постове, ползвани от ЦИК- 2005 г.

Име и презиме Телефон
Димитър Костов - председател 939-22-42
987-92-42
987-64-56 (fax)
Сабрие Сапунджиева - секретар 939-37-75
939-37-03
986-25-41 (fax)
Мина Топузова
Мустафа Карадайъ
939-37-66
986-17-29 (fax)
939-37-96
Илияна Вълчанова
Михаил Константинов
939-37-78
940-35-34 (fax)
940-35-27 (fax)
Емил Пенков
Петър Обретенов
939-37-71
940-35-69 (fax)
940-35-35 (fax)
Александър Петров
Пламен Киров
939-37-40
940-35-43 (fax)
940-35-42 (fax)
Александър Александров
Румен Еленски
939-37-24
940-35-44 (fax)
940-35-45 (fax)
Севдалин Божиков
Бисер Троянов
939-37-33
940-35-41 (fax)
940-35-40 (fax)
Ивилина Алексиева
Румяна Сидерова
939-37-58
940-35-39 (fax)
940-35-37 (fax)
Иван Минев
Светла Димитрова
939-37-50
940-35-36 (fax)
940-35-46 (fax)
Димитър Радев
Иларион Иларионов
Цветозария Йосифова
939-37-85
940-35-48 (fax)
940-35-47 (fax)
Антоанета Груева
Красимир Вълев
939-37-91
940-35-29 (fax)
940-35-25 (fax)
Елена Маркова
Петър Божков
939-37-51
940-35-26 (fax)
940-35-51 (fax)
Канцелария 939-37-70
939-37-42
940-35-70 (fax)
Снежана Велкова
Канцелария ЦИКМИ
939-37-07
939-37-77
939-35-67
940-35-50
986-16-79 (fax)