spacer

МИХАИЛ МИХАЙЛОВ КОНСТАНТИНОВ
spacer
    
Заместник-председател на Централна избирателна комисияspacer
spacer Роден на 5 март 1948.
Професор по математика в Университета по архитектура, строителство и геодезия. Заместник-ректор на УАСГ (1999-2003).
Заместник-декан на Факултета по транспортно строителство (2004-).
Автор и съавтор на 500 научни труда по математика, включително 30 книги.
Член на научни съвети и научни комисии към Висшата атестационна комисия. Има над 1100 цитирания от български и чуждестранни учени. Изнасял е лекции в университети във Великобритания, Германия, Франция и др. Член (вкл. заместник-председател) на всички Централни избирателни комисии след 1991 година.
Представител на България към Съвета на Европа по електронно гласуване.
Женен, с трима сина. Хоби: математически книги и туризъм (за повече сведения виж http://uacg.bg/pw/mmk)


spacer