УКАЗ № 78
Обн. ДВ. бр.33 от 15 Април 2005г.

На основание чл. 9, ал. 1 от Закона за избиране на народни представители
ПОСТАНОВЯВАМ:

Назначавам Централна избирателна комисия за произвеждане на избори за народни представители на 25 юни 2005 г. в състав:

Председател:
Димитър Илиев Костов - юрист
Заместник-председатели:
Александър Григоров Петров - математик
Михаил Михайлов Константинов - математик
Пламен Веселинов Киров - юрист
Секретар:
Сабрие Тайфи Сапунджиева - юрист
Членове:
Александър Димов Александров - юрист
Антоанета Миткова Груева - юрист
Бисер Живков Троянов - юрист
Димитър Радев Радев - юрист
Елена Николова Маркова - юрист
Емил Киров Пенков - юрист
Иван Константинов Минев - юрист
Ивилина Вергинова Алексиева - юрист
Иларион Димитров Иларионов - математик
Илияна Владиславова Ризова-Вълчанова - юрист
Красимир Василев Вълев - юрист
Мина Иванова Топузова - юрист
Мустафа Сали Карадайъ - математик
Петър Стефанов Обретенов - юрист
Петър Стоянов Божков - юрист
Румен Василев Еленски - юрист
Румяна Кирилова Стоева-Сидерова - юрист
Светла Дочева Димитрова - юрист
Севдалин Минчев Божиков - юрист
Цветозария Георгиева Йосифова-Кътева - юрист
Издаден в София на 13 април 2005 г.